Навчальний проект Галузі виробництва рідного краю

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Державні освітні стандарти та навчальні програми)
(Навчальні цілі та очікувані результати навчання)
Строка 64: Строка 64:
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
-
''Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту''
+
Для того, щоб сформувати уявлення про рослинництво, тваринництво, промисловість рідного краю ознайомити з їхніми основними галузями с\х та виробництва, вчитель  знайомить учнів з теоретичним матеріалом за допомогою презентації. В кінці вчитель задає проблемне питання.
 +
 
 +
Під час дослідження учні аналізують зміст матеріалу, порівнюють і встановлюють взаємозв’язок між природою і промисловістю
 +
Під час роботи  в групі у учнів формуються практичні навички роботи з картою, довідковою літературою, Інтернетом, розвивавається  пізнавальний  інтерес, логічне мислення виховувати любов до рідного краю і повагу до людей праці, бережливе ставлення до природи .
==Діяльність учнів==
==Діяльність учнів==

Версия 12:25, 14 марта 2012


Содержание

Автор проекту

Камель Оксана Іванівна Логвіненко Надія Миколаївна

Назва проекту

Галузі виробництва рідного краю

Ключове питання

Чи може існувати промисловість без природи?

Тематичні питання

Які умови необхідні для росту і розвитку культурних рослин?

Чому в нашій області поширені певні галузі тваринництва?

Чим зумовлений розвиток галузей промисловості в нашому рудному краї?

Чи можливе існування рослинництва і тваринництва без будівельної, харчової, хімічної та іншої галузі промисловості?

Чому необхідно проводити природоохоронні заходи?

Змістові питання

Що таке культурні рослини?

Які галузі рослинництва визнаєте?

Які зернові і технічні культури вирощують в рідному краї?

Які галузі тваринництва поширені в Запорізькій області?

Назвіть професії людей, які працюють у тваринництві?

Які галузі промисловості ви знаєте?

Які з них розвинуті в нашій області?

Стислий опис

Під час вивчення теми «Природа рідного краю» з курсу Я і Україна діти повинні встановити зв'язок природи і промисловості і прийти до висновку, що природу необхідно охороняти. У проекті висвітлюватимуться такі теми: Рослинництво рідного краю, Тваринництво рідного краю, Промисловість, Охорона природи рідного краю. Використовуючи додаткову літературу, методи дослідження, навчальні екскурсії, діти встановлюватимуть причино – наслідкові зв’язки і роблять висновки. Результати вони представляють у вигляді презентації.

Навчальні предмети

природознавство

екологія

біологія

географія

Класи

4-і класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Формування системи уявлень та елементарних понять про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними; поглиблення і розширення уявлень, понять та закономірних зв'язків між ними на рівні природних угруповань (ліс, лука, водойма, природна зона);

  • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої природи та практичної природоохоронної діяльності;
  • знати природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами; уміти спостерігати за сезонними змінами в житті рослин, тварин у своїй місцевості; знати, які заходи вживаються для охорони ґрунтів, корисних копалин, водойм у своїй місцевості, брати в них посильну участь; дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
  • уміти пояснювати особливості професій своїх батьків; спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність, мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості, знати назви рослин, тварин свого краю, занесених до Червоної книги України; уміти оцінювати основні зміни форм земної поверхні в результаті роботи вітру, води та діяльності людини;
  • використовувати свій досвід щодо захисту довкілля; оцінювати стан навколишнього середовища, шанобливо ставитися до природних багатств, виконувати правила поведінки в природі; брати посильну участь в природоохоронній діяльності, володіти найпростішими методами визначення стану забруднення довкілля.

Обов'язковою складовою змісту освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини. Здійснення виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього природного середовища.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Для того, щоб сформувати уявлення про рослинництво, тваринництво, промисловість рідного краю ознайомити з їхніми основними галузями с\х та виробництва, вчитель знайомить учнів з теоретичним матеріалом за допомогою презентації. В кінці вчитель задає проблемне питання.

Під час дослідження учні аналізують зміст матеріалу, порівнюють і встановлюють взаємозв’язок між природою і промисловістю Під час роботи в групі у учнів формуються практичні навички роботи з картою, довідковою літературою, Інтернетом, розвивавається пізнавальний інтерес, логічне мислення виховувати любов до рідного краю і повагу до людей праці, бережливе ставлення до природи .

Діяльність учнів

Чітка схема всього навчального циклу

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Вхідні знання та навички

Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація
  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.