Навчальний проект Галузі виробництва рідного краю

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Ключове питання)
 
(33 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
-
 
==Автор проекту==
==Автор проекту==
-
Камель Оксана Іванівна
+
Камель Оксана Іванівна,
 +
 
Логвіненко Надія Миколаївна
Логвіненко Надія Миколаївна
==Назва проекту==
==Назва проекту==
Галузі виробництва рідного краю
Галузі виробництва рідного краю
 +
 +
Веб-сайт  [http://elint-gvrk.blogspot.com/ ''http://elint-gvrk.blogspot.com/'']
==Ключове питання==
==Ключове питання==
Строка 12: Строка 14:
==Тематичні питання==
==Тематичні питання==
-
''Уточнюючі питання навчального проекту, які стосуються теми навчального предмета''
+
Які умови необхідні для росту і розвитку культурних рослин?
 +
 
 +
Чому в нашій області поширені певні галузі тваринництва?
 +
 
 +
Чим зумовлений розвиток галузей промисловості в нашому рудному краї?
 +
 
 +
Чи можливе існування рослинництва і тваринництва без будівельної, харчової, хімічної та іншої галузі промисловості?
 +
 
 +
Чому необхідно проводити природоохоронні заходи?
==Змістові питання==
==Змістові питання==
-
''Конкретні питання, що мають точну відповідь''
+
Що таке культурні рослини?
 +
 
 +
Які галузі рослинництва визнаєте?
 +
 
 +
Які зернові і технічні культури вирощують в рідному краї?
 +
 
 +
Які галузі тваринництва поширені в Запорізькій області?
 +
 
 +
Назвіть професії людей, які працюють у тваринництві?
 +
 
 +
Які галузі промисловості ви знаєте?
 +
 
 +
Які з них розвинуті в нашій області?
==Стислий опис==
==Стислий опис==
-
''Стислий опис навчального проекту''
+
Під час вивчення теми «Природа рідного краю» з курсу Я і Україна діти повинні встановити зв'язок природи і промисловості і прийти до висновку, що природу необхідно охороняти. У проекті висвітлюватимуться такі теми: Рослинництво рідного краю, Тваринництво рідного краю, Промисловість, Охорона природи рідного краю.
 +
Використовуючи додаткову літературу, методи дослідження, навчальні екскурсії, діти встановлюватимуть причино – наслідкові зв’язки і роблять висновки.
 +
Результати вони представляють у вигляді презентації.
==Навчальні предмети==
==Навчальні предмети==
-
''Написати предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект''
+
природознавство
 +
 
 +
екологія
 +
 
 +
біологія
 +
 
 +
географія
==Класи==
==Класи==
-
''Написати класи, яких стосується ваш навчальний проект''
+
4-і класи
==Державні освітні стандарти та навчальні програми==
==Державні освітні стандарти та навчальні програми==
-
''Перелік державних освітніх стандартів та навчальних програм, на які ви посилаєтеся при формуванні навчальних цілей свого навчального проекту''
+
Формування системи уявлень та елементарних понять про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними;
 +
поглиблення і розширення уявлень, понять та закономірних зв'язків між ними на рівні природних угруповань (ліс, лука, водойма, природна зона);
 +
*забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої природи та практичної природоохоронної діяльності;
 +
*знати природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами; уміти спостерігати за сезонними змінами в житті рослин, тварин у своїй місцевості; знати, які заходи вживаються для охорони ґрунтів, корисних копалин, водойм у своїй місцевості, брати в них посильну участь; дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
 +
*уміти пояснювати особливості професій своїх батьків; спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність, мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості, знати назви рослин, тварин свого краю, занесених до Червоної книги України; уміти оцінювати основні зміни форм земної поверхні в результаті роботи вітру, води та діяльності людини;
 +
*використовувати свій досвід щодо захисту довкілля; оцінювати стан навколишнього середовища, шанобливо ставитися до природних багатств, виконувати правила поведінки в природі; брати посильну участь в природоохоронній діяльності, володіти найпростішими методами визначення стану забруднення довкілля.
 +
Обов'язковою складовою змісту освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини. Здійснення виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього природного середовища.
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
-
''Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту''
+
Для того, щоб сформувати уявлення про рослинництво, тваринництво, промисловість рідного краю ознайомити з їхніми основними галузями с\х та виробництва, вчитель  знайомить учнів з теоретичним матеріалом за допомогою презентації. В кінці вчитель задає проблемне питання.
 +
 
 +
Під час дослідження учні аналізують зміст матеріалу, порівнюють і встановлюють взаємозв’язок між природою і промисловістю
 +
Під час роботи  в групі у учнів формуються практичні навички роботи з картою, довідковою літературою, Інтернетом, розвивавається  пізнавальний  інтерес, логічне мислення виховувати любов до рідного краю і повагу до людей праці, бережливе ставлення до природи .
==Діяльність учнів==
==Діяльність учнів==
-
''Чітка схема всього навчального циклу''
+
І етап
 +
Учні ознайомлюються з публікацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження.
 +
 
 +
ІІ етап
 +
Об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями:  Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації
 +
 
 +
ІІІ етап
 +
'''Група ботаніків''' досліджують рослинний світ  Запорізької області :
 +
*Визначають галузі  рослинництва в нашій області
 +
*Оцінюють особливості вирощування рослин в нашій місцевості.
 +
*Роблять висновки про умови розвитку рослинництва.
 +
'''Група зоологів''' досліджують тваринний світ  Запорізької області :
 +
*Визначають, які галузі тваринництва поширені в нашому регіоні.
 +
*Організовують екскурсію на о. Хортиця.
 +
'''Група екологів''' розробляють природоохоронні заходи
 +
 
 +
'''Група виробників''' проводять анкетування серед учнів початкової школи «Де працюють твої батьки?»
 +
 
 +
Створюють групову презентацію про взаємозв’язок природи і промисловості, знаходять в Інтернеті ілюстрації до книжки, які зроблені іншими, та статті про героїв книжки,  складають кросворди, ребуси, загадки, малюють власні ілюстрації  .
 +
 
 +
Результати досліджень оформлюють у презентації та демонструють її класу.
==Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту==
==Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту==
 +
6 уроків ( 6 тижнів).
==Вхідні знання та навички==
==Вхідні знання та навички==
-
''Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту''
+
Вміння працювати з ПК та основними програмами, теоретичні знання( сільське господарство, виробництво, культурні рослини, погодні умови та природні угрупування рідного краю),  поняття екології.
==Матеріали та ресурси==
==Матеріали та ресурси==
 +
*принтер
 +
*цифровий фотоапарат
 +
*засоби для зв'язку з інтернетом
 +
*лазерні диски
 +
*проектор
 +
*сканер
 +
*комп’ютер(и)
 +
===Учнівські роботи===
===Учнівські роботи===
-
*Презентація
+
*Презентація [https://docs.google.com/presentation/d/1ozafeY4fTpCYh6EkLjq4KVwbO6wxLuLgOD9Ykp00MIk/edit ''Мій рідний край Запоріжжя'']
-
*Публікація
+
Презентація групи "Екологи"
-
*Веб-сайт
+
Презентація групи "Виробники"
 +
 +
Презентація групи "Ботаніки»
 +
 
 +
Презентація групи «Зоологи"
 +
 
 +
*Публікація [https://docs.google.com/document/d/1jYSrHj6_49gvAB9art6rzpA9UA4bYhKeB98Ov1SUSuk/edit''буклет'']
 +
 
 +
*Веб-сайт [https://sites.google.com/site/klasselint/ ''https://sites.google.com/site/klasselint/'']
*Інше
*Інше
 +
 +
Організація екскурсії на виробництво, на о. Хортиця
===Фотоальбом===
===Фотоальбом===
 +
[https://plus.google.com/photos/111518028102580521526/albums/5722043743232591153?authkey=CKHPyLnNtrL-6QE''Екскурсії'']
===Методичні матеріали===
===Методичні матеріали===
 +
Планування реалізації проекту [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11VDUwSElfNVNROENUdmpwMDdDV0JPZw'''1''']]
 +
 +
Цілісність світу природи [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11bjl3Z25BRXlSNldZQXFOQUNGQXdmZw'''2''']]
 +
 +
Проростай, зерно [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11VE9xRkFyQ0RUZVdQQ25rQU5xMHNIdw'''3''']]
 +
 +
Запорізька область [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11N1B4c2NCOVNSVG00MGJfWFpIcXVJQQ'''4''']]
===Дидактичні матеріали===
===Дидактичні матеріали===
 +
Кросворд[[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11UWNES2lKWEdTdTZmZWtmWFp0dzNhQQ'''1''']]
 +
 +
Цікаві вправи «Встанови відповідність…»,[[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11V1lXUVhuMWFSbENLWGhmQmdxb2pIdw'''2''']],
 +
«Спробуй здогадатися»[[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11YlFOd2x6MzdSSFNJUDllbkdnNXRrUQ'''3''']]
 +
 +
Правила поведінки на природі[[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11eDFla1NsWFhRMVNGdmJqWDF1cmo0dw'''4''']]
 +
 +
Тест [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11MkR0QkJYUnVUV3E0QzQyRWZkR3NuZw'''5''']]
==Друковані матеріали==
==Друковані матеріали==
-
''Підручники, хрестоматії, довідники тощо''
+
Я і Україна. 4 клас: Плани-конспекти уроків/Н. В. Діптан, А. А. Назаренко.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 320с.
 +
 
 +
Варецька О. В., Лєвашова В. В., Нікулочкіна О. В. Екологія рідного краю: Підручник для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –Запоріжжя: Премєр,2007.-144 с .
 +
 
 +
Запорізька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина: Видання 2-е, виправлене і доповнене Відповідальний редактор Т. В. Погорельська – К. : ТОВ «Видавництво  «Мапа», 2002, 2004- 20 стор.
==Додаткове приладдя та витратні матеріали==
==Додаткове приладдя та витратні матеріали==
 +
Папір, атласи, карти.
==Ресурси Інтернету==
==Ресурси Інтернету==
 +
http://uk.wikipedia.org/wiki/Запоріжжя
 +
 +
http://www.etc.zp.ua/
 +
 +
http://zota.org.ua/publ/10-1-0-62
 +
 +
http://studentu5.com/index.php?work=649
 +
 +
http://sofit.com.ua/articles/rozvytok_energetyky_pivdennogo_regionu/
 +
 +
http://doba.ua/ukr/citydescriptions/Zaporozhye/
 +
 +
http://www.uaportal.com/ukr/Zaporozhye/Society/Ecology/
 +
 +
http://www.greenkit.net/Members/raul/Raul3
==Оцінювання знань та вмінь учнів==
==Оцінювання знань та вмінь учнів==
-
''Опис процесу оцінювання роботи учнів''
+
Оцінювання діяльності учнів відбувається згідно з розробленими критеріями
 +
 +
Критерії оцінювання презентацій [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11ZGhEYk55R2pSRXFRUTg3NnNHZ09udw '''1''']]
 +
 
 +
Критерії оцінювання публікації [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11UnByWDhXMERTVEdINFYxRXFQQ0RtZw'''2''']]
 +
Критерії оцінювання веб-сайта [[https://docs.google.com/open?id=0B5FkCLfdai11eFp5My1jTEpRWFNJeXh6SWxDdlEwQQ '''3''']]
 +
Самооцінка роботи над проектом
-
[[Категория:Шаблон]]
 
[[Категория:Конкурс]]
[[Категория:Конкурс]]
[[Категория:Интел]]
[[Категория:Интел]]

Текущая версия на 07:40, 18 апреля 2012

Содержание

Автор проекту

Камель Оксана Іванівна,

Логвіненко Надія Миколаївна

Назва проекту

Галузі виробництва рідного краю

Веб-сайт http://elint-gvrk.blogspot.com/

Ключове питання

Чи може існувати промисловість без природи?

Тематичні питання

Які умови необхідні для росту і розвитку культурних рослин?

Чому в нашій області поширені певні галузі тваринництва?

Чим зумовлений розвиток галузей промисловості в нашому рудному краї?

Чи можливе існування рослинництва і тваринництва без будівельної, харчової, хімічної та іншої галузі промисловості?

Чому необхідно проводити природоохоронні заходи?

Змістові питання

Що таке культурні рослини?

Які галузі рослинництва визнаєте?

Які зернові і технічні культури вирощують в рідному краї?

Які галузі тваринництва поширені в Запорізькій області?

Назвіть професії людей, які працюють у тваринництві?

Які галузі промисловості ви знаєте?

Які з них розвинуті в нашій області?

Стислий опис

Під час вивчення теми «Природа рідного краю» з курсу Я і Україна діти повинні встановити зв'язок природи і промисловості і прийти до висновку, що природу необхідно охороняти. У проекті висвітлюватимуться такі теми: Рослинництво рідного краю, Тваринництво рідного краю, Промисловість, Охорона природи рідного краю. Використовуючи додаткову літературу, методи дослідження, навчальні екскурсії, діти встановлюватимуть причино – наслідкові зв’язки і роблять висновки. Результати вони представляють у вигляді презентації.

Навчальні предмети

природознавство

екологія

біологія

географія

Класи

4-і класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Формування системи уявлень та елементарних понять про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними; поглиблення і розширення уявлень, понять та закономірних зв'язків між ними на рівні природних угруповань (ліс, лука, водойма, природна зона);

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої природи та практичної природоохоронної діяльності;
 • знати природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами; уміти спостерігати за сезонними змінами в житті рослин, тварин у своїй місцевості; знати, які заходи вживаються для охорони ґрунтів, корисних копалин, водойм у своїй місцевості, брати в них посильну участь; дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
 • уміти пояснювати особливості професій своїх батьків; спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність, мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості, знати назви рослин, тварин свого краю, занесених до Червоної книги України; уміти оцінювати основні зміни форм земної поверхні в результаті роботи вітру, води та діяльності людини;
 • використовувати свій досвід щодо захисту довкілля; оцінювати стан навколишнього середовища, шанобливо ставитися до природних багатств, виконувати правила поведінки в природі; брати посильну участь в природоохоронній діяльності, володіти найпростішими методами визначення стану забруднення довкілля.

Обов'язковою складовою змісту освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини. Здійснення виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього природного середовища.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Для того, щоб сформувати уявлення про рослинництво, тваринництво, промисловість рідного краю ознайомити з їхніми основними галузями с\х та виробництва, вчитель знайомить учнів з теоретичним матеріалом за допомогою презентації. В кінці вчитель задає проблемне питання.

Під час дослідження учні аналізують зміст матеріалу, порівнюють і встановлюють взаємозв’язок між природою і промисловістю Під час роботи в групі у учнів формуються практичні навички роботи з картою, довідковою літературою, Інтернетом, розвивавається пізнавальний інтерес, логічне мислення виховувати любов до рідного краю і повагу до людей праці, бережливе ставлення до природи .

Діяльність учнів

І етап Учні ознайомлюються з публікацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження.

ІІ етап Об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями: Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації

ІІІ етап Група ботаніків досліджують рослинний світ Запорізької області :

 • Визначають галузі рослинництва в нашій області
 • Оцінюють особливості вирощування рослин в нашій місцевості.
 • Роблять висновки про умови розвитку рослинництва.

Група зоологів досліджують тваринний світ Запорізької області :

 • Визначають, які галузі тваринництва поширені в нашому регіоні.
 • Організовують екскурсію на о. Хортиця.

Група екологів розробляють природоохоронні заходи

Група виробників проводять анкетування серед учнів початкової школи «Де працюють твої батьки?»

Створюють групову презентацію про взаємозв’язок природи і промисловості, знаходять в Інтернеті ілюстрації до книжки, які зроблені іншими, та статті про героїв книжки, складають кросворди, ребуси, загадки, малюють власні ілюстрації .

Результати досліджень оформлюють у презентації та демонструють її класу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

6 уроків ( 6 тижнів).

Вхідні знання та навички

Вміння працювати з ПК та основними програмами, теоретичні знання( сільське господарство, виробництво, культурні рослини, погодні умови та природні угрупування рідного краю), поняття екології.

Матеріали та ресурси

 • принтер
 • цифровий фотоапарат
 • засоби для зв'язку з інтернетом
 • лазерні диски
 • проектор
 • сканер
 • комп’ютер(и)

Учнівські роботи

Презентація групи "Екологи"

Презентація групи "Виробники"

Презентація групи "Ботаніки»

Презентація групи «Зоологи"

 • Інше

Організація екскурсії на виробництво, на о. Хортиця

Фотоальбом

Екскурсії

Методичні матеріали

Планування реалізації проекту [1]

Цілісність світу природи [2]

Проростай, зерно [3]

Запорізька область [4]

Дидактичні матеріали

Кросворд[1]

Цікаві вправи «Встанови відповідність…»,[2], «Спробуй здогадатися»[3]

Правила поведінки на природі[4]

Тест [5]

Друковані матеріали

Я і Україна. 4 клас: Плани-конспекти уроків/Н. В. Діптан, А. А. Назаренко.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 320с.

Варецька О. В., Лєвашова В. В., Нікулочкіна О. В. Екологія рідного краю: Підручник для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –Запоріжжя: Премєр,2007.-144 с .

Запорізька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина: Видання 2-е, виправлене і доповнене Відповідальний редактор Т. В. Погорельська – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2002, 2004- 20 стор.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, атласи, карти.

Ресурси Інтернету

http://uk.wikipedia.org/wiki/Запоріжжя

http://www.etc.zp.ua/

http://zota.org.ua/publ/10-1-0-62

http://studentu5.com/index.php?work=649

http://sofit.com.ua/articles/rozvytok_energetyky_pivdennogo_regionu/

http://doba.ua/ukr/citydescriptions/Zaporozhye/

http://www.uaportal.com/ukr/Zaporozhye/Society/Ecology/

http://www.greenkit.net/Members/raul/Raul3

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання діяльності учнів відбувається згідно з розробленими критеріями

Критерії оцінювання презентацій [1]

Критерії оцінювання публікації [2]

Критерії оцінювання веб-сайта [3]

Самооцінка роботи над проектом

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.