Навчальний проект Галузі виробництва рідного краю

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Камель Оксана Іванівна,

Логвіненко Надія Миколаївна

Назва проекту

Галузі виробництва рідного краю

Ключове питання

Чи може існувати промисловість без природи?

Тематичні питання

Які умови необхідні для росту і розвитку культурних рослин?

Чому в нашій області поширені певні галузі тваринництва?

Чим зумовлений розвиток галузей промисловості в нашому рудному краї?

Чи можливе існування рослинництва і тваринництва без будівельної, харчової, хімічної та іншої галузі промисловості?

Чому необхідно проводити природоохоронні заходи?

Змістові питання

Що таке культурні рослини?

Які галузі рослинництва визнаєте?

Які зернові і технічні культури вирощують в рідному краї?

Які галузі тваринництва поширені в Запорізькій області?

Назвіть професії людей, які працюють у тваринництві?

Які галузі промисловості ви знаєте?

Які з них розвинуті в нашій області?

Стислий опис

Під час вивчення теми «Природа рідного краю» з курсу Я і Україна діти повинні встановити зв'язок природи і промисловості і прийти до висновку, що природу необхідно охороняти. У проекті висвітлюватимуться такі теми: Рослинництво рідного краю, Тваринництво рідного краю, Промисловість, Охорона природи рідного краю. Використовуючи додаткову літературу, методи дослідження, навчальні екскурсії, діти встановлюватимуть причино – наслідкові зв’язки і роблять висновки. Результати вони представляють у вигляді презентації.

Навчальні предмети

природознавство

екологія

біологія

географія

Класи

4-і класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Формування системи уявлень та елементарних понять про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними; поглиблення і розширення уявлень, понять та закономірних зв'язків між ними на рівні природних угруповань (ліс, лука, водойма, природна зона);

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої природи та практичної природоохоронної діяльності;
 • знати природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами; уміти спостерігати за сезонними змінами в житті рослин, тварин у своїй місцевості; знати, які заходи вживаються для охорони ґрунтів, корисних копалин, водойм у своїй місцевості, брати в них посильну участь; дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
 • уміти пояснювати особливості професій своїх батьків; спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність, мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості, знати назви рослин, тварин свого краю, занесених до Червоної книги України; уміти оцінювати основні зміни форм земної поверхні в результаті роботи вітру, води та діяльності людини;
 • використовувати свій досвід щодо захисту довкілля; оцінювати стан навколишнього середовища, шанобливо ставитися до природних багатств, виконувати правила поведінки в природі; брати посильну участь в природоохоронній діяльності, володіти найпростішими методами визначення стану забруднення довкілля.

Обов'язковою складовою змісту освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини. Здійснення виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього природного середовища.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Для того, щоб сформувати уявлення про рослинництво, тваринництво, промисловість рідного краю ознайомити з їхніми основними галузями с\х та виробництва, вчитель знайомить учнів з теоретичним матеріалом за допомогою презентації. В кінці вчитель задає проблемне питання.

Під час дослідження учні аналізують зміст матеріалу, порівнюють і встановлюють взаємозв’язок між природою і промисловістю Під час роботи в групі у учнів формуються практичні навички роботи з картою, довідковою літературою, Інтернетом, розвивавається пізнавальний інтерес, логічне мислення виховувати любов до рідного краю і повагу до людей праці, бережливе ставлення до природи .

Діяльність учнів

І етап Учні ознайомлюються з публікацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження.

ІІ етап Об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями: Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації

ІІІ етап Група ботаніків досліджують рослинний світ Запорізької області :

 • Визначають галузі рослинництва в нашій області
 • Оцінюють особливості вирощування рослин в нашій місцевості.
 • Роблять висновки про умови розвитку рослинництва.

Група зоологів досліджують тваринний світ Запорізької області :

 • Визначають, які галузі тваринництва поширені в нашому регіоні.
 • Організовують екскурсію на о. Хортиця.

Група екологів розробляють природоохоронні заходи

Група виробників проводять анкетування серед учнів початкової школи «Де працюють твої батьки?»

Створюють групову презентацію про взаємозв’язок природи і промисловості, знаходять в Інтернеті ілюстрації до книжки, які зроблені іншими, та статті про героїв книжки, складають кросворди, ребуси, загадки, малюють власні ілюстрації .

Результати досліджень оформлюють у презентації та демонструють її класу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

6 уроків ( 6 тижнів).

Вхідні знання та навички

Вміння працювати з ПК та основними програмами, теоретичні знання( сільське господарство, виробництво, культурні рослини, погодні умови та природні угрупування рідного краю), поняття екології.

Матеріали та ресурси

 • принтер
 • цифровий фотоапарат
 • засоби для зв'язку з інтернетом
 • лазерні диски
 • проектор
 • сканер
 • комп’ютер(и)

Учнівські роботи

Презентація групи "Екологи"

Презентація групи "Виробники"

Презентація групи "Ботаніки»

Презентація групи «Зоологи"

 • Публікація
 • Інше

Організація екскурсії на виробництво, на о. Хортиця

Фотоальбом

Методичні матеріали

Планування реалізації проекту [1]

Цілісність світу природи [2]

Проростай, зерно [3]

Запорізька область [4]

Дидактичні матеріали

Кросворд[1]

Цікаві вправи «Встанови відповідність…»,[2], «Спробуй здогадатися»[3]

Правила поведінки на природі[4]

Тест [5]

Друковані матеріали

Я і Україна. 4 клас: Плани-конспекти уроків/Н. В. Діптан, А. А. Назаренко.-Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 320с.

Варецька О. В., Лєвашова В. В., Нікулочкіна О. В. Екологія рідного краю: Підручник для 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –Запоріжжя: Премєр,2007.-144 с .

Запорізька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина: Видання 2-е, виправлене і доповнене Відповідальний редактор Т. В. Погорельська – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2002, 2004- 20 стор.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, атласи, карти.

Ресурси Інтернету

http://uk.wikipedia.org/wiki/Запоріжжя

http://www.etc.zp.ua/

http://zota.org.ua/publ/10-1-0-62

http://studentu5.com/index.php?work=649

http://sofit.com.ua/articles/rozvytok_energetyky_pivdennogo_regionu/

http://doba.ua/ukr/citydescriptions/Zaporozhye/

http://www.uaportal.com/ukr/Zaporozhye/Society/Ecology/

http://www.greenkit.net/Members/raul/Raul3

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання діяльності учнів відбувається згідно з розробленими критеріями

Критерії оцінювання презентацій [1]

Критерії оцінювання публікації [2]

Критерії оцінювання веб-сайта [3]

Самооцінка роботи над проектом

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.