Навчальний проект Мій рідний край - Веселе

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Щебликіна Ганна Павлівна

Назва проекту

Мій рідний край - Веселе

Ключове питання

Яке місце займає Веселівщина в моєму серці ?

Тематичні питання

Як природна зона вплинула на флору та фауну нашої області ? Який вплив має історія на розвиток нашого краю ? Як вплинула людина на природу краю ?

Змістові питання

В якій природній зоні знаходиться Запорізька область ? В якому столітті був заселений наш край ? Які водні ресурси розташовані на території краю ? Який ландшафт є характерним ? Які рослини ростуть на території області ? Які тварини проживають ? Які тварини та рослини нашого краю занесені в Червону книгу України ?

Стислий опис

Навчальний проект з природознавства , який допомагає з’ясувати місце розташування Запорізької області на території України . Дослідити особливості її ландшафту , рослинного та тваринного світу. Діти отримують завдання і працюють в малих групах, створюють мультимедійні презентації та вчаться стисло висловлювати свою думку .

Навчальні предмети

Я і Україна

Класи

4 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Рідний край Мій рідний край на карті України : уміти показувати розташування свого краю на фізичній карті України, мати уявлення про минуле свого краю . Різноманітність природи рідного краю : уміти розпізнавати форми земної поверхні (рівнина, горб, гора, яр), корисні копалини, водойми, ґрунти своєї місцевості; знати природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки ; між їх компонентами; уміти спостерігати за сезонними змінами в житті рослин, тварин у своїй місцевості; знати, які заходи вживаються для охорони ґрунтів, корисних копалин, водойм у своїй місцевості, брати в них посильну участь; дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою; уміти передбачати погоду на основі атмосферних явищ та за народними прикметами Господарська діяльність населення свого краю : уміти пояснювати особливості професій своїх батьків; спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність . Збереження природи рідного краю : мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості, знати назви рослин, тварин свого краю, занесених до Червоної книги України; уміти оцінювати основні зміни форм земної поверхні в результаті роботи вітру, води та діяльності людини; використовувати свій досвід щодо захисту довкілля; оцінювати стан навколишнього середовища, шанобливо ставитися до природних багатств, виконувати правила поведінки в природі; брати посильну участь в природоохоронній діяльності, володіти найпростішими методами визначення стану забруднення довкілля .

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В ході проекту учні вивчатимуть свій рідний край ,його місце розташування на карті України , ландшафт , тваринний та рослинний світ .

  Учні продовжать формування навичок роботи в бібліотеці , будуть виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати текстовий матеріал та малюнки  відповідно до теми .
 Формувати в учнів вміння виступати перед аудиторією , вміння стисло формулювати свою думку , використовувати різні мультимедійні засоби .

Діяльність учнів

1тиждень. Учні розподіляються на групи , переглядають план роботи та знайомляться з планом-пам'яткою для своєї групи .

2  тиждень . Учні відшукують інформацію в Інтернеті,  досліджують закономірність у ландшафті,  рослинному світі , тваринному світі вплив людини на тваринний світ, та види тварин Веселівського району, що занесені до «Червоної книги України». Підбирають малюнки до відповідної теми та створюють презентації .
3 тиждень. Учні складають публікацію . 

4 тиждень . Учні презентують свою презентацію та публікацію.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

Вхідні знання та навички

Функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері ) Базові знання з використання текстового редактора Вміння стисло та цікаво викладати матеріал. Учні мають орієнтуватися по фізичній та адміністративній картах України , по карті природних зон , відповідно знати угруповання живих організмів ,вміти розпізнавати форми земної поверхні,уявляти про природоохоронну діяльність .

Матеріали та ресурси

Цифровий апарат , засоби зв'язку з інтернетом , проектор , сканер , телевізор ,комп'ютер

Учнівські роботи

  • Презентація
 | Група істориків 
| Група біологів 
  • Публікація
[file:///G:/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB/index.htm ]


  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Методичні матеріали

| Презентація вчителя 
| Брошура вчителя 

Дидактичні матеріали

заголовок ссылки

Друковані матеріали

Довідники з історії та розвитку Веселівського району

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Олівці, альбоми, фарби, лінійки, зошити, ручки, папір.

Ресурси Інтернету

http://vesele.org.ua/ uk.wikipedia.org› http://mistaua.com/Україна/Запорізька_область/Веселівський_район/Веселе www.heraldicum.ru www.tourism.zp.ua

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.