Обсуждение:Портфолио Пекарской В.И. на тему: "Удивительный мир чисел"

Материал из ЗапоВики

Версия от 08:13, 27 июня 2013; Волярская Е.C. (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Отметим соответствие предлагаемых учителем материалов государственным образовательным стандартам. Грамотно подобраны ключевые и тематические вопросы. Логично подобрана фасилитация, в неодходимой последовательности предоставлены материалы. Хорошо прописаны дидактические цели. Соответствие учебных целей этапам оцеенивания знаний и умений учащихся. Дифференцированы педагогические приемы для одаренных днтей.

Ідеї для покращення

Необхідно підчистити "Шаблон плану вивчення теми".

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Инструменты оценивания характеризуют уровни выполнения учащимися заданий проекта. Использованы различные методы оценивания.

Ідеї для покращення

зауважень немає

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Порезентация и буклет учеников красочны, достаточно иформативны.

Ідеї для покращення

Не зрозуміло учень якого класу виконував презентацію.Некоректне питання "Какое это за число?"

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

В целом формы оценивания соответствуют выполняемым учащимися заданий. Отметим наличие подсказок для рефлексии.

Ідеї для покращення

особливих зауважень немає

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Материалы для фасилитации подобраны в соответствии с содержанием этапов выполнения заданий.

Ідеї для покращення

не зрозуміло для учнів якого віку складено таблиці фасилітації.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Портфолио учителя понравилось. Большинство предлагаемых материалов соответствует заданиям и целям темы "Удивительный мир чисел". Текст для презентации учителя лаконичен и точен. Красочный буклет. Грамотно отобраны материалы для фасилитаций. Методика составления портфолио формирут у учащихся навыки 21-го столетия.

Ідеї для покращення

Мені здається, що потрібно виправити форму буклету для батьків.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Тема раскрыта правильно. При составлении портфолио учителем использован творческий подход. Отметим результативную работу педагога и учащихся.

Ідеї для покращення

перевірити граматичні помилки в назвах деяких документів та уточнити клас, в якому вчиться виконавець учнівської презентації

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.