Обсуждение:Портфолио проекта "Теорема Пифагора"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Точно сформульовано запитання, згідно з вимогами. Навчальні цілі відповідають програмним вимогам.

(Голдобіна К.Б.)

Ідеї для покращення

Замечаний нет. (Иванисова С.)

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Продумано план оцінювання діяльності учнів від підготовки проекту до його закінчення.

Ідеї для покращення

Содержание презентации учителя ёмкое, но раскрывающее суть. Можно было бы только поработать над дизайном презентации.(Иванисова С.)

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

В презентації учнів логічно та послідовно викладено основні ідеї проекту

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Наводиться форма оцінювання, яка відповідає віковим особливостям учнів.

Ідеї для покращення

Формы для оценивания удачные, но их маловато. Можно добавить критерии оценки за разработку мультимедийной презентации. (Иванисова С.)

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Педагог володіє засобами фасилітації і це допоможе учням у виконанні проекту.

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Портфоліо вивчення теми в цілому справляє позитивне враження.

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.