Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Джерела творчості"

Материал из ЗапоВики

Версия от 21:23, 3 июля 2013; Ludmila-7 (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Проект "Джерела творчості" є ціким для вивчення особливостей народного українського мистецтва та народних промислів України, яка зазначена в 10 класі. Тема проекту співпадає з навчальними темами програми: «Народне мистецтво та основні центри художніх промислів». Автор проекту зорієнтовує діяльність учнів для набуття апрактичних навичок працювати з різними видами інформації, знаходити інформацію культурно-історичного характеру, аналізувати, проводити культурні паралелі, робити висновки тозо. Автор проекту досить вдало підбирає приклади митецьких творів, доводить значущість існування в історії українського народного декоративно-ужиткового мистецтва та історії розвитку Центрів художніх промислів. Проект повністю розкриває тему та оформлений за всіма вимогами. Тренер Кондратова Л.Г.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.