Обсуждение:Портфоліо проекту "Варто чи ні жити без спиртів"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 15: Строка 15:
Передбачається чіткий тісний зв’язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь учнів, одержаних при його реалізації.Засоби оцінювання включають спеціальні тематичні критерії, які допомагають учням в процесі навчання.
Передбачається чіткий тісний зв’язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь учнів, одержаних при його реалізації.Засоби оцінювання включають спеціальні тематичні критерії, які допомагають учням в процесі навчання.
-
Сірий опонент-Костенко Н.І.
+
Сірий опонент
План навчального проекту являє собою посібник з реалізації проекту , але деякі питання в ньому висвітлено не дуже зрозуміло і неповно.
План навчального проекту являє собою посібник з реалізації проекту , але деякі питання в ньому висвітлено не дуже зрозуміло і неповно.
-
В портфоліо проекту відсутня запис про автора проекту. Ключове питання цікаве, що не скажеш про тематичні питання.Мені здається що можна було б поставити питання більш цікавіші і розширені. Змістове питання  «Чому спирти є рідкі речовини.?» на мій погляд є не зовсім правильним, тому що з збільшенням молекулярної маси міняється агрегатний стан  спиртів..Це питання вважаю правильним лише для спиртів з невеликими молекулярними масами-для перших представників ряду спиртів.Учнівська презентація мене зацікавила і  я б ії використовувала на своїх уроках, але хімія наука експериментальна, а автор проекту  на це не звертає уваги. Дослідження носять теоретичний характер. Вважаю, що друге питання для груп треба було продумати більш детально і внести експериментальну частину. Це б зацікавило учнів. В плані впровадження це передбачалось, але не було зроблено..Учні однієї з груп повинні були представити звіт про свою діяльність  в формі буклету, або бюлетеню, але цього не було зроблено. Складові портфоліо навчального проекту являють собою неповні або не зрозумілі моделі для реалізації проекту. Вчитель розробив тестові завдання, але вони теж неповні. По 5-ти питанням не можна зрозуміти який рівень знань має учень. Таким чином засоби оцінювання не відповідають поставленим цілям.У плані проекту не відображаються переваги застосування комп ютерних технологій при проведенні досліджень , створенні публікацій та обмін інформацією.  Проект цікавий , але над ним треба ще попрацювати .
+
В портфоліо проекту відсутня запис про автора проекту. Ключове питання цікаве, що не скажеш про тематичні питання.Мені здається що можна було б поставити питання більш цікавіші і розширені. Змістове питання  «Чому спирти є рідкі речовини.?» на мій погляд є не зовсім правильним, тому що з збільшенням молекулярної маси міняється агрегатний стан  спиртів..Це питання вважаю правильним лише для спиртів з невеликими молекулярними масами-для перших представників ряду спиртів.Учнівська презентація мене зацікавила і  я б ії використовувала на своїх уроках, але хімія наука експериментальна, а автор проекту  на це не звертає уваги. Дослідження носять теоретичний характер. Вважаю, що друге питання для груп треба було продумати більш детально і внести експериментальну частину. Це б зацікавило учнів. В плані впровадження це передбачалось, але не було зроблено..Учні однієї з груп повинні були представити звіт про свою діяльність  в формі буклету, або бюлетеню, але цього не було зроблено. Складові портфоліо навчального проекту являють собою неповні або не зрозумілі моделі для реалізації проекту. Вчитель розробив тестові завдання, але вони теж неповні. По 5-ти питанням не можна зрозуміти який рівень знань має учень. Таким чином засоби оцінювання не відповідають поставленим цілям.У плані проекту не відображаються переваги застосування комп ютерних технологій при проведенні досліджень , створенні публікацій та обмін інформацією.  Проект цікавий , але над ним треба ще попрацювати .--[[Участник:Наталья Костенко|Наталья Костенко]] 23:42, 24 апреля 2013 (EEST)

Версия 20:42, 24 апреля 2013

Білий опонент Полулях Т.М. Проект "Варто чи ні жити без спиртів" - міжпредметний та дуже актуальний. Позитивні сторони даного проекту: спрямовання проекту на розвиток мислення та творчої особистості учнів; передбачена самостійна пошуково-дослідницька робота учнів, використовуються інтерактивні форми роботи (парні, групові); предмет хімія інтегровано з іншими навчальними предметами з метою формування цілісної картини сприйняття світу. Дуже важливим є те, що під час виконання проекту учні вирішують реальну проблему, що готує дітей до життя в умовах економіки знань. Діяльність учнів під час виконання завдань мотивує та покращує ефективність навчання. Проект має практичну, значущу для учнів спрямованість, формує життєві компетентності та навички ХХІ сторіччя. Дуже цінним є те, що всі матеріали представлені автором відповідають вимогам програми Intel «Навчання для майбутнього», змісту державній програмі предмету і стандартам освіти. Наявність практичного значення результатів проекту для особистості учнів, методична грамотність наданих матеріалів, оптимальність використання комп'ютерних технологій, якість дизайну, дотримання авторських прав – формують позитивну сторону запропонованого навчального проекту. Запропоновані комп’ютерні технології застосовано цікаво і у відповідності до віку учнів, вони розширюють та поглиблюють знання та вміння учнів та дозволяють розвивати навички мислення високого рівня. Застосування комп’ютерних технологій є невід’ємною складовою успіху Плану навчального проекту.За допомогою зразків учнівських робіт чітко продемонстровано зв’язок між застосуванням комп’ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь учнями.Застосування комп’ютерних технологій збагачує План навчального проекту завдяки використанню комп’ютера як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій та засобу обміну інформацією. План навчального проекту вимагає, щоб учні інтерпретували, оцінювали, узагальнювали та синтезували інформацію.Навчальні цілі сформульовано ясно і чітко та підкріплено Ключовим та Тематичними питаннями.Приклади учнівських робіт за змістом пов’язані з Ключовим питанням. Усі навчальні цілі чітко узгоджуються з державними освітніми стандартами та навчальними програмами даного предмету.План навчального проекту передбачає можливості повної адаптації з урахуванням диференційованого навчання учнів. План навчального проекту являє собою добре розроблений посібник щодо реалізації проекту.Складові Портфоліо навчального проекту являють собою добре розроблені моделі для реалізації проекту.План навчального проекту легко змінювати з метою реалізації у різних класах. Передбачається чіткий тісний зв’язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь учнів, одержаних при його реалізації.Засоби оцінювання включають спеціальні тематичні критерії, які допомагають учням в процесі навчання.

Сірий опонент План навчального проекту являє собою посібник з реалізації проекту , але деякі питання в ньому висвітлено не дуже зрозуміло і неповно. В портфоліо проекту відсутня запис про автора проекту. Ключове питання цікаве, що не скажеш про тематичні питання.Мені здається що можна було б поставити питання більш цікавіші і розширені. Змістове питання «Чому спирти є рідкі речовини.?» на мій погляд є не зовсім правильним, тому що з збільшенням молекулярної маси міняється агрегатний стан спиртів..Це питання вважаю правильним лише для спиртів з невеликими молекулярними масами-для перших представників ряду спиртів.Учнівська презентація мене зацікавила і я б ії використовувала на своїх уроках, але хімія наука експериментальна, а автор проекту на це не звертає уваги. Дослідження носять теоретичний характер. Вважаю, що друге питання для груп треба було продумати більш детально і внести експериментальну частину. Це б зацікавило учнів. В плані впровадження це передбачалось, але не було зроблено..Учні однієї з груп повинні були представити звіт про свою діяльність в формі буклету, або бюлетеню, але цього не було зроблено. Складові портфоліо навчального проекту являють собою неповні або не зрозумілі моделі для реалізації проекту. Вчитель розробив тестові завдання, але вони теж неповні. По 5-ти питанням не можна зрозуміти який рівень знань має учень. Таким чином засоби оцінювання не відповідають поставленим цілям.У плані проекту не відображаються переваги застосування комп ютерних технологій при проведенні досліджень , створенні публікацій та обмін інформацією. Проект цікавий , але над ним треба ще попрацювати .--Наталья Костенко 23:42, 24 апреля 2013 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.