Обсуждение:Портфоліо проекту "Життя-це форма існування білкових тіл. Це міф чи реальність?"

Материал из ЗапоВики

Версия от 18:25, 14 апреля 2013; Dominic28 (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Цікава тема та назва проекту. Вдалі ключові питання.

Ідеї для покращення

Я би назвала проект "Життя - це форма існування білкових тіл. Гіпотеза чи теорія?", і відповідне ключове питання "Гіпотеза чи теорія?"

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Форма графіка цікаво поєднує процес опитування.

Ідеї для покращення

В документ з пірамідою можна додати вже готовий список вчених, які вивчали білки, без дат. Це збереже час учнів для дослідницької діяльності. А діаграма претвориться на своєрідний тест.

До тесту опитування з теми можна додати питання про кольорові реакції, денатурацію білків, амінокислоти.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Приклад учнівської презентації розкриває цікаві питання екологічного напряму.

Ідеї для покращення

Для цієї роботи краще використати українську мову...

Висновок краще було б зробити одним файлом.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Всебічно охоплено процес оцінювання: з початкового рівня до кінцевого.

Ідеї для покращення

Можна додати критерій оцінювання за участь в мультимедійній презентації.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Документ для фасилітації має цікаву форму для використання.

Ідеї для покращення

До щоденника рефлексіїї можна додати такий пункт: "Я краще розумію мету своєї роботи, коли..."

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Всі потрібні форми присутні, проект виконано вірно.

Ідеї для покращення

До інструкціїї можна включити слово "Спитайте в кого? (вчителя, товаришів, батьків)

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Вцілому проект - цікавий і можна використовувати на уроках.

Ідеї для покращення

В цілому можна розширити експериментальну частину, додавши досліди на вміст білків в різних продуктах, використовуючи ті ж самі кольорові реакції. Наприклад: Виявлення білків в морозиві, інших продуктах, які полюбляють діти, або вживають щоденно.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Бажаю автору терпіння і наснаги, втілити в життя найкраще з того, що ми дізналися і навчилися під час курсів Інтел.10


РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Необхідно звернути увагу, що Інтернет-ресурси записуються згідно затверджених вимог.

Пропонуються завдання для формування навичок 21 століття, і які надають можливість розвивати ці навички.

Необхідно звернути увагу, що питання Як пов’язана структура білка зі спадковими захворюваннями? Які функції виконує білок в організмі? Чи можна вважати білок будівельним матеріалом? є тематичними, а не змістовими.

Методика навчання постійно залучає Основні питання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно створюють реальні продукти та обирають їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів. Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя. У проекті учні зазвичай використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам та враховують різні можливості учнів. План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та вимірюють рівень досягнення запланованих навчальних цілей, надаючи великого значення вивченню змісту та діагностують деякі навички.

В процесі вивчення теми учні оцінюють самі себе та однокласників. Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні знання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів мстить деталі щодо успішного впровадження.

Необхідно звернути увагу, що формулювання тексту опису "Діяльності вчителя" більш підходить для діяльності учня. Не вказано як буде відбуватись "Обмін інформацією між групами", також необхідно деталізувати як буде оцінюватись продукти учнів.

В електронному портфоліо необхідно зробити більший опис розділу "Оцінювання".

Зверніть увагу, що документ "План вивчення теми" відображається некоректно.

Майже всі компоненти мого Портфоліо завершені і при значному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.