Обсуждение:Портфоліо проекту "Кисень - всюдисущий і всемогутній"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

План вивчення теми чітко показує як вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог Державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

Ідеї для покращення

План вивчення теми показує, що робота учнів спрямована на досягнення вимог деяких Державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

При плануванні та виконанні проекту учні беруть участь в розробці засобів оцінювання та часто оцінюють самі себе та однокласників.

Ідеї для покращення

Засоби оцінювання не мають спеціальних розділів-описів критеріїв для того щоб учні могли їх застосовувати при оцінюванні результатів своєї роботи.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Постійно залучаються основні питання для того щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основиних ідеях впродовж всього вивчення теми.

Ідеї для покращення

Використання основних запитань у запропонованій методиці використовувати для того, щоб сфокусувати навчання учнів на головних ідеях теми.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Інструменти та методи оцінювання різноманітні та можуть використовуватися на різних етапах навчання. В стратегіях оцінювання визначна роль належить учням.

Ідеї для покращення

В проекті учні рідко беруть участь у само- та взаємооцінюванні.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Передбачено використання учнями ретельно продуманих та детальних інструкцій, які дозволяють впроваджувати заплановане.

Ідеї для покращення

Учні беруть участь у розробці засобів оцінювання.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Варто відзначити всі розроблені документи.

Ідеї для покращення

Пропонувати завдання для формування навичок 21 століття та створювати умови для їх розвитку.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Майже всі компоненти завершені і при незначному доопрацюванні готові для використання в навчальному процесі.

Ідеї для покращення

План впровадження передбачає надання учням усних інструкцій. що ускладнює його впровадження.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

Вчитель пропонує учням завдання 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок.

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.

ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.

В процесі вивчення теми учні оцінюють себе та однокласників.

Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження. Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.