Обсуждение:Портфоліо проекту "Кисень - основа життя"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Ідеї для покращення)
(ІНШІ КОМЕНТАРІ)
 
(7 промежуточных версий не показаны.)
Строка 2: Строка 2:
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
План вивчення теми чітко показує, як вся діяльність учнів спрямована на досягнення запланованим  навчальним цілям.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
План вивчення теми показує що робота учнів спрямована на досягнення вимог деяких Державних освітніх стандартів, навчальних програм та деяким запланованим навчальним цілям. Методика навчання іноді використовує основні запитання для того щоб сфокусувати навчання учнів на вижливих концепціях предмету.
План вивчення теми показує що робота учнів спрямована на досягнення вимог деяких Державних освітніх стандартів, навчальних програм та деяким запланованим навчальним цілям. Методика навчання іноді використовує основні запитання для того щоб сфокусувати навчання учнів на вижливих концепціях предмету.
Строка 9: Строка 9:
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
Учні самі можуть використовувати засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
Засоби оцінювання не мають спеціальних розділів-описів критеріїв для того щоб учні могли їх застосувати при оцінюванні результатів своєї роботи.
Засоби оцінювання не мають спеціальних розділів-описів критеріїв для того щоб учні могли їх застосувати при оцінюванні результатів своєї роботи.
Строка 15: Строка 15:
==Приклад учнівської роботи==
==Приклад учнівської роботи==
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
В процесі вивчення теми передбачено багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях теми використовуються іноді.
Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях теми використовуються іноді.
Строка 21: Строка 21:
==Форма оцінювання прикладу учнівської роботи==
==Форма оцінювання прикладу учнівської роботи==
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
Використовувати різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
В проекті учні рідко беруть участь в само- та взаємооцінюванні.
В проекті учні рідко беруть участь в само- та взаємооцінюванні.
Строка 27: Строка 27:
==Допоможні матеріали для фасилітації==
==Допоможні матеріали для фасилітації==
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
Учні беруть участь у розробці засобів навчання.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
Спосіб об'єднання в групи не раціональний.
Спосіб об'єднання в групи не раціональний.
Строка 33: Строка 33:
==Інші складові Портфоліо (документи)==
==Інші складові Портфоліо (документи)==
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
У проекті учні постійно використовують такі ІКТ, які відповідають їх віку, потребам, інтересам.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
Розробити документ для оцінювання учнівської роботи.
Розробити документ для оцінювання учнівської роботи.
Строка 39: Строка 39:
==ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ==
==ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ==
===''Вдалі моменти''===
===''Вдалі моменти''===
-
 
+
Передбачено  різні завдання та різний рівень допомоги для учнів з різними навчальними можливостями.
===''Ідеї для покращення''===
===''Ідеї для покращення''===
Переглянути план вивчення теми (доопрацювати Модуль 1), у вчительській презентації слайд №1, №4.
Переглянути план вивчення теми (доопрацювати Модуль 1), у вчительській презентації слайд №1, №4.
Строка 47: Строка 47:
==ІНШІ КОМЕНТАРІ==
==ІНШІ КОМЕНТАРІ==
 +
РЕЦЕНЗІЯ
 +
 +
План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.
 +
 +
Вчитель пропонує учням завдання 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок.
 +
 +
Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.
 +
 +
В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.
 +
 +
Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів.
 +
 +
Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.
 +
 +
ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.
 +
 +
ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.
 +
 +
План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.
 +
 +
В процесі вивчення теми учні оцінюють себе та однокласників.
 +
 +
Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.
 +
Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.
 +
План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження. Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Текущая версия на 12:31, 14 мая 2013

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

План вивчення теми чітко показує, як вся діяльність учнів спрямована на досягнення запланованим навчальним цілям.

Ідеї для покращення

План вивчення теми показує що робота учнів спрямована на досягнення вимог деяких Державних освітніх стандартів, навчальних програм та деяким запланованим навчальним цілям. Методика навчання іноді використовує основні запитання для того щоб сфокусувати навчання учнів на вижливих концепціях предмету.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Учні самі можуть використовувати засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Ідеї для покращення

Засоби оцінювання не мають спеціальних розділів-описів критеріїв для того щоб учні могли їх застосувати при оцінюванні результатів своєї роботи.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

В процесі вивчення теми передбачено багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності.

Ідеї для покращення

Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях теми використовуються іноді.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Використовувати різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу.

Ідеї для покращення

В проекті учні рідко беруть участь в само- та взаємооцінюванні.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Учні беруть участь у розробці засобів навчання.

Ідеї для покращення

Спосіб об'єднання в групи не раціональний.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

У проекті учні постійно використовують такі ІКТ, які відповідають їх віку, потребам, інтересам.

Ідеї для покращення

Розробити документ для оцінювання учнівської роботи.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Передбачено різні завдання та різний рівень допомоги для учнів з різними навчальними можливостями.

Ідеї для покращення

Переглянути план вивчення теми (доопрацювати Модуль 1), у вчительській презентації слайд №1, №4.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

Вчитель пропонує учням завдання 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок.

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.

ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.

В процесі вивчення теми учні оцінюють себе та однокласників.

Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження. Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.