Обсуждение:Портфоліо проекту "Спирти.Чи потрібні вони нам"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Білий апонент:Сірий опонент Полулях Т.М. Запропропонований проект дуже актуальний. Але автор недостатньо передбачила самостійної пошуково-дослідницької роботи учнів. Тому спрямування проекту на розвиток мислення та творчої особистості учнів недостатня. Ключове питання дуже примітивне, не ставить перед учнями дійсно проблемного завдання. Запропоновані технології застосовано без урахування вікових особливостей учнів; вони не розширюють та не поглиблюють знання та вміння учнів.Зразки учнівських робіт свідчать про обмежений зв’язок між використанням комп’ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь учнями. План навчального проекту вимагає, щоб учні давали означення, розпізнавали, описували та/або узагальнювали інформацію. Навички творчого та критичного мислення майже не формуються за Планом. План навчального проекту передбачає можливості помірної адаптації, без урахування диференційованого навчання учнів. Складові Портфоліо навчального проекту розроблено, але вони не досить деталізовані, щоб бути ефективними моделями для реалізації проекту. Реалізація Плану навчального проекту обмежена класом, в якому працює його автор. Незрозумілим є зв’язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь учнів, одержаних при його реалізації. Засоби оцінювання включають деякі спеціальні тематичні критерії, але вони можуть бути незрозумілими учням.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.