Обсуждение:Портфоліо проекту "Спирти.Чи потрібні вони нам"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Білий опонент:Запропоновані комп’ ютерні технології застосовано цікаво. Вони поглиблюють та розширюють знання учнів та вміння. Навчальні цілі сформульовані чітко та підкріплені ключовими та змістовими питаннями. Навчальні цілі узгоджуються з Державними освітніми стандартами та навчальною програмою з хімії. План навчального проекту являє собою добре розроблений посібник з реалізації проекту . Інструкції розроблені вчителем допоможуть учням провести проектну діяльність. Дидактичні матеріали відповідають навчальним цілям . Дидактисні матеріали , розроблені вчителем, допомагають учням краще зрозуміти проблеми, що досліджуються , а також одержати необхідні знання . Використання діаграм є візуально привабливим , вони спрощують виконання порівнянь даних. Вчитель розробив тестові завдання , що дасть можливість швидше провести опитування учнів на уроці. Дидактичні матеріали , які вчитель розробив з використанням комп’ ютерних технологій , допоможуть вчителю в його роботі , а дітям по новому розповідати про результати своїх досліджень..Засоби оцінювання допомагають учням у процесі навчання.Передбачається певний зв’ язок між навчальними цілями та критеріями оцінювання знань, вмінь учнів Учні розуміють , що результати їх роботи побачать і вчителі і учні класу та школи , а також батьки , що стане додатковою мотивацією їх серйозного ставлення до своєї проектної діяльності, що зумовлює отримання кращих результатів.Мене зацікавив цей проект і презентацію вчителя , презентацію учнів та буклет для батьків я б обов' язково використовувала на своїх уроках.--Наталья Костенко 23:40, 24 апреля 2013 (EEST)Сірий опонент Полулях Т.М. Запропропонований проект дуже актуальний. Але автор недостатньо передбачила самостійної пошуково-дослідницької роботи учнів. Тому спрямування проекту на розвиток мислення та творчої особистості учнів недостатня. Ключове питання дуже примітивне, не ставить перед учнями дійсно проблемного завдання. Запропоновані технології застосовано без урахування вікових особливостей учнів; вони не розширюють та не поглиблюють знання та вміння учнів.Зразки учнівських робіт свідчать про обмежений зв’язок між використанням комп’ютерних технологій та одержанням нових знань та вмінь учнями. План навчального проекту вимагає, щоб учні давали означення, розпізнавали, описували та/або узагальнювали інформацію. Навички творчого та критичного мислення майже не формуються за Планом. План навчального проекту передбачає можливості помірної адаптації, без урахування диференційованого навчання учнів. Складові Портфоліо навчального проекту розроблено, але вони не досить деталізовані, щоб бути ефективними моделями для реалізації проекту. Реалізація Плану навчального проекту обмежена класом, в якому працює його автор. Незрозумілим є зв’язок між навчальними цілями проекту та критеріями оцінювання знань та вмінь учнів, одержаних при його реалізації. Засоби оцінювання включають деякі спеціальні тематичні критерії, але вони можуть бути незрозумілими учням.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.