Организационно-методическое обеспечение деятельности методиста по библиотечным фондам

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Тема: Організаційно-методичне забезпечення діяльності методиста (три роки роботи)

Обґрунтування діяльності творчої групи.

Невідповідність нормативно-правової бази діяльності методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників вимогам часу та відсутність систематизованих і упорядкованих матеріалів з даної проблеми.

Мета:

  • Приведення у відповідність діяльності методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників до існуючої нормативно-правової бази.
  • Забезпечення розробки проблеми і втілення її результатів в роботу методиста.

Завдання:

  • Вивчення нормативно-правових документів, науково-педагогічної, бібліотечної і методичної літератури; створення інформаційного банку з даної проблеми.
  • Систематизація та упорядкування існуючих документів, матеріалів щодо діяльності методиста.
  • Розробка матеріалів (моделей, в т.ч., в автоматизованому режимі; схем, рекомендацій, порад, пам’яток, зразків тощо) для впровадження в практику.
  • Створення та пробне впровадження ППД з проблеми.
  • Апробація рекомендацій, запропонованих творчою групою.
  • Поширення результатів роботи (виступи з лекціями, пропаганда в пресі, в мережі Інтернет, проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, надання консультативної допомоги у впровадженні розроблених творчої групою матеріалів тощо).

Очікувані результати:

Створення пакету організаційно-методичних документів щодо забезпечення основних напрямків діяльності методиста.

Керівник творчої групи: Крижко Людмила Володимирівна

методист КЗ «ЗОІППО» ЗОР

тел. 236 18 44


Список учасників творчої групи:

  • Лазуренко Наталя Олександрівна
ПОТОЧНІ ДІЛА


С Новым годом!.jpg
ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ


2011 рік


I заняття

Тема: Нормативно-правова база діяльності методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників

Мета: Систематизація та упорядкування існуючих документів щодо діяльності методиста, створення інформаційного банку з даного питання.

Термін проведення: 2 дні, 16-17.02.2011 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


II заняття

Тема: Організація роботи методиста щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів регіону навчальною літературою

Мета:

Вивчення нормативно-правових документів і методичної літератури, створення інформаційного банку з даного питання.

Розробка пакету документів.

Термін проведення: 2 дні, 27-28.04.2011 р.

Місце проведення: Орджонікідзевський район (РМК)


III заняття

Тема: Моніторингова діяльність за роботою бібліотек ЗНЗ

Мета:

Вивчення науково-педагогічної, методичної літератури; створення інформаційного банку з даного питання.

Розробка моделі моніторингової діяльності (в т.ч., в автоматизованому режимі) та проведення експериментально-дослідної роботи з проблеми.

Термін проведення: 2 дні, 28-29.09.2011 р.

Місце проведення: Комунарський район (РМК)


IV заняття

Тема: Акція “Живи, книго!”: організаційно-методичний аспект

Мета: Створення інформаційного банку з даної питання та розробка рекомендацій.

Термін проведення: 1 день, 21.12.2011 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


2012 рік

І заняття

Тема: Методична та консультативна робота щодо поліпшення професійної майстерності бібліотекарів ЗНЗ

Мета:

Вивчення нормативних документів, науково-педагогічної, методичної літератури, створення інформаційного банку з даного питання.

Розробка матеріалів (моделей, схем, рекомендацій, порад тощо) для впровадження в практику.

Термін проведення: 2 дні, 17-18.01.2012 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


ІІ заняття

Тема: Методичне об’єднання (МО) шкільних бібліотекарів: планування, організація роботи

Мета: Розробка матеріалів (моделей, схем, рекомендацій, порад тощо) для впровадження в практику.

Термін проведення: 2 дні, 28-29.03.2012 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


ІІІ заняття

Тема: Конкурси у підвищенні професійної майстерності бібліотекарів ЗНЗ: методичний супровід

Мета:

Вивчення нормативних документів, методичної літератури, створення інформаційного банку з даного питання.

Розробка матеріалів (моделей, схем, рекомендацій, порад тощо) для впровадження в практику.

Термін проведення: 2 дні, 23-24.10.2012 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


ІV заняття

Тема: Курсова перепідготовка бібліотекарів та атестація бібліотекарів

Мета:

Вивчення нормативно-правових документів, науково-педагогічної, методичної літератури і створення інформаційного банку з даного питання.

Розробка матеріалів (моделей, схем, рекомендацій, порад, пам’яток, зразків тощо) для впровадження в практику.

Термін проведення: 2 дні, 04-05.12.2012 р.

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР


ДОКУМЕНТИ

Положення про творчу групу при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти


Методисту - для работы из копилки журнала "ШБІЦ"
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.