План проекту Геометрические фигуры

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Стислий опис)
(Навчальні цілі та очікувані результати навчання)
Строка 36: Строка 36:
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
==Навчальні цілі та очікувані результати навчання==
-
''Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту''  
+
''Учні навчаться формулювати проблему і розв’язувати її, покажуть рівень володіння учбовим матеріалом, створять свої презентації. Вони напишуть короткі звіти про роботу, створять інформаційні листи, оформлять текст, додаючи графічну інформацію. Після цього всі питання та іх рішення будуть розміщені на сайті.''
==Діяльність учнів==
==Діяльність учнів==

Версия 20:46, 2 февраля 2009

Содержание

Автор проекту

Малахова Н. А.

Назва проекту

Геометричні фігури

Ключове питання

Яка геометрична фігура найудосконаліша?

Тематичні питання

Уточнюючі питання навчального проекту, які стосуються теми навчального предмета

Змістові питання

Конкретні питання, що мають точну відповідь

Стислий опис

Клас розбивається на групи для подорожі до країни Геометрії. Кожна група отримує маршрутний листок, картку групової роботи. Перед учнями постає проблема: розглянути властивості геометричних фігур та визначити найудосконалішу. За допомогою маршрутного листка учні знаходять шлях уявної подорожі. Вивчаючи підручник, читаючи допоміжну літературу, учні відповідають на тематичні запитання. Проводячи соцопитування своїх однокласників та їх батьків, роблячи власні висновки, учні дають відповідь на ключове запитання. Результатом групової роботи стане презентація в класі уявної подорожі. По зібраним матеріалам учні оформляють публікацію і WEB-сайт.

Навчальні предмети

Математика

Класи

6 класс

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Цей проект соответствует таким Державним освітнім стандартам та навчальним програмам України З математики: Ціль: формувати научне мировозрение, логичне мыслення учнів, вивчення учнями властивостей геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви, навчання математичної мови, застосовування отриманих знаннь на практиці. Знаня: Властивості геометричних фігур Вміння: Вміння працювати з математичною літературою, знаходити відповіді на поставлені запитання, вміння виділити головне, вміння построїти геометричну фігуру за вказаними властивостями, вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язування проктичних задач. З інформатики: Уміти працювати з електронною таблицею, офорляти презентцію, публікацію, Веь-сайт.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні навчаться формулювати проблему і розв’язувати її, покажуть рівень володіння учбовим матеріалом, створять свої презентації. Вони напишуть короткі звіти про роботу, створять інформаційні листи, оформлять текст, додаючи графічну інформацію. Після цього всі питання та іх рішення будуть розміщені на сайті.

Діяльність учнів

Чітка схема всього навчального циклу

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Вхідні знання та навички

Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту

Матеріали та ресурси

  • Обладнання
  • Програмне забезпечення

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.