План роботи МО вчителів екології на 2012-2013 н.р.

Материал из ЗапоВики

Версия от 13:58, 26 марта 2013; Людмила Рязанцева (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Засідання РМО вчителів екології

І засідання (серпень)

1. Аналіз роботи МО вчителів екології в 2011-2012 н. р. і завдання на новий навчальний рік.

2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання екології у 2012-2013 навчальному році. Програмне забезпечення викладання предметів природничого циклу в новому навчальному році.

3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в природничих науках та освіті: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку.

4. Формування екологічної культури учнів в інтегральному освітньому просторі (лекція)

5. Порівняльна характеристика результативності роботи МО району щодо участі в обласних семінарах, творчих групах, конкурсах, олімпіадах. (Доповідь керівника МО).

6. Ознайомлення із сайтом ЗапоВікі, віртуальним методичним об'єднанням вчителів різних напрямків.

7. Планування роботи МО на 2012-13н. р.

ІІ засідання (жовтень)

Семінар-практикум «Забезпечення реалізації профільної освіти в системі особистісно-орієнтованого навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій».

1. Формування та розвиток складових інформаційно-технологічної компетентності вчителя екології.

2. Ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці навчального процесу. Відвідування та аналіз уроку-підсумку. ( Вчитель хімії, біології та екології Зеленівської ЗОШ Хуторна Н.О.)

3. Підсумки шкільних олімпіад. Технологія підготовки учнів до олімпіад та науково-дослідницької роботи.

4. Використання і робота віртуального МО вчителів екології. Створення власних візиток на ЗапоВікі. (Тренінг, керівник МО, вчитель інформатики).

5. Обговорення «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» Професійна компетентність сучасного вчителя , шляхи її формування. Роль і значення самоосвітньої діяльності педагога.

ІІІ засідання (січень)

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації різних форм навчання. Із досвіду роботи.

2. Всебічна підтримка і забезпечення широкого обміну досвідом застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, у науково-дослідній, практичній, самостійній роботі учнів. (Тренінг. Майстер- клас.)

3. Результативність виступу районної команди юних екологів на II етапі Всеукраїнської олімпіади з природничих наук в 2012-2013 навчальному році. Розбір завдань. (Практичне заняття).

4. Самоосвіта членів РМО в міжкурсовий період. (Круглий стіл).

ІV засідання (березень)

Семінар «Створення електронних педагогічних ресурсів та подання їх у глобальних та локальних інформаційних мережах (у межах навчально-дослідної діяльності» (з досвіду роботи).

1. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при виконанні практичної частини програми.

2. Результативність виступу районної команди юних екологів на III та IV етапах Всеукраїнської олімпіади з природничих наук в 2013 році.

3. Розбір завдань III та IV етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в 2013 році. (Практичне заняття).

4. Створення електронних педагогічних ресурсів та подання їх у глобальних та локальних інформаційних мережах (у межах навчально-дослідної діяльності) ( з досвіду роботи ).

5. Моніторинг роботи вчителів на сайті ЗапоВікі.

6. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

7. Підведення підсумків роботи за рік роботи методичного об'єднання.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.