План роботи МО вчителів економіки на 2012-2013 н.р.

Материал из ЗапоВики

Версия от 12:40, 26 марта 2013; Людмила Рязанцева (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
               Засідання РМО вчителів географії

І засідання (серпень)

1. Аналіз роботи РМО вчителів географії у 2011-2012 навчальному році і завдання на новий навчальний рік.

2. Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання географії, економіки та екології у 2012-2013 навчальному році. Програмне забезпечення викладання предметів природничого циклу в новому навчальному році.

3. Навчально-методичне забезпечення викладання екології та регіонального курсу «Екологія рідного краю» за вдосконаленими та новими програмами та підручниками.

4. Формування екологічної культури учнів в інтегральному освітньому просторі (лекція)

5. Ознайомлення із сайтом ЗапоВікі, віртуальним методичним об'єднанням вчителів різних напрямків.

ІІ засідання(жовтень)

1. Професійна компетентність сучасного вчителя , шляхи її формування. Роль і значення самоосвітньої діяльності педагога.

2.Форми і методи роботи з обдарованими дітьми. Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідних робіт у секціях МАН, конкурсних робіт екологічного і краєзнавчого профілів.

3. Обговорення «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

4.Використання і робота віртуального МО вчителів географії. Створення власних візиток на ЗапоВікі.

5. Використання сучасних інформаційних технологій на уроках географії (презентація електронних посібників).

ІІІ засідання (січень)

1. Інтерактивне навчання - умова формування ключових учнівських компетентностей.

2. Формування географічних компетентностей школяра на факультативах, курсах за вибором, у гуртках.

3. Обмін досвідом роботи з формування ключових компетентностей сучасних школярів.

4. Результативність виступу районної команди школярів на II етапі Всеукраїнської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році. Аналіз завдань.

5. Самоосвіта членів РМО в міжкурсовий період.

6. Про проведення моніторингових досліджень на районному рівні.

ІV засідання (березень) Семінар

1.Використання краєзнавчого матеріалу при викладанні курсу «Географія».

2.Сучасний кабінет географії - творча лабораторія вчителя і учня. Ознайомлення з кабінетом географії Зеленівської ЗОШ.

3.Географічний майданчик - основа дослідницької роботи учнів з географії.

4. Показовий урок з використанням краєзнавчого матеріалу.

5. Підготовка до ЗНО та ДПА. ЗНО навчальних досягнень учнів з географії: проблеми та перспективи.

6. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

7. Підведення підсумків роботи за рік роботи методичного об'єднання.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.