Портфоліо навчального проекту "Велика імпровізація"

Материал из ЗапоВики

Версия от 15:04, 10 июля 2013; Гура Светлана Павловна (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Морозова Світлана Вікторівна

Назва проекту

Велика імпровізація

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, правознавство, українознавство, художня культура, людина і світ

Вік учнів, клас

15 - 17 років

Стислий опис проекту

Питання проекту

Ключове питання

Імпровізація - це майстерність?

Тематичні питання

1. Як зароджувався джаз?

2. Якими є особливості джазу, як музичного напряму?

3. Хто став "Олімпійцями джазу"?

Змістові питання

1. Звідки коріння джазу?

2. Як суспільний лад вплинув на формування напряму?

3. Що таке імпровізація?

4. Які музичні інструменти грають джаз?

5. Яка особливість жанрів джазу?

6. В чому унікальність виконання Елли Фіцджеральд?

7. Чому Луї Армстронга називали "Маестро джазу"?

План вивчення теми (вставити файл)

 • План вивчення теми [1]
 • План впровадження проекту [2]

Навчальні цілі

 • Познайомити учнів з попередниками джазу, з історією та умовами виникнення джазу, особливостями його музичної мови, творчістю відомих джаз-музикантів; вчити розрізняти почуту музику за жанрами, стилями.
 • Розвивати відчуття ритму, вміння спостерігати почуття насолоди від спілкування з улюбленим жанром.
 • Пробуджувати бажання слухати і розуміти джазову музику, сприяти прояву творчої активності учнів, формувати ціннісні орієнтації, збагачувати емоційно-естетичний досвід, виховувати інтерес і повагу до музичного мистецтва інших народів.

СФОРМОВАНІ НАВИЧКИ

 • А) Критичне мислення:

• З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • Розуміння взаємозв’язків між ідеями та їх втіленням у життя; • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

 • Б) Комунікативні навички та навички співробітництва:

• Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання; • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати в групі; • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи; • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах;

 • В) Інформаційна грамотність:

• Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

 • Г) Медіа грамотність:

• З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.

 • Д) IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій:

• Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань. • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

 • На початковому етапі реалізаціїї проекту вчитель аналізує власні вміння [3]
 • Досліджує якість основних питань за формою оцінювання Основних запитань до навчального проекту [4]
 • Спираючись на формуюче оцінювання [5] та диференційне анкетування [6], розробляє для учнів необхідні для реалізації проекту дані.
 • Розробляє графік оцінювання [7]
 • Готує учительську презентацію [8]

Діяльність учнів

Для обговорення ідей та шляхів реалізації проекту учнями створюєтья навчальний блог [9] , де вони мають змогу обмінюватись думками, інформацією та емоціями, отриманими від роботи. Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та інших друкованих джерел. Учні створюють мультимедійну презентацію [10]

Оцінювання

 • Попереднє оцінювання [11]
 • Поточне оцінювання [12]
 • Кінцеве оцінювання [13]
 • Лист обліку готовності матеріалів проекту [14]

Корисні ресурси

Інші документи

 • Что такое учебный проект [17]
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.