Портфоліо навчального проекту "Зірки російського балету"

Материал из ЗапоВики

Версия от 10:53, 29 июня 2013; Lponikarova (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Понікарова Олена Олександрівна

Назва проекту

"Зірки російського балету" 68863002 4f96f085a377.gif

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Художня культура"

Вік учнів, клас

ІІІ курс дівчата за професією "швачка. вишивальник" 17-18 років

Стислий опис проекту

Проект «Зірки російського балету» належить до розділу ІІІ «Театральне мистецтво» темі 2 «Російський балет. Видатні композитори і виконавці». Вивчається ця тема на 3 курсі (11клас). Мета цього проекту полягає в пошуковій та аналітичній праці учнів. Учні повинні обробити інформацію по темі проекту: особливостями та основними елементами художньо-образної мови балету Росії; з’ясувати виникнення та становлення балету як мистецтва (Москва та Петербург); вивчити біографію композиторів, артистів балету, балетмейстерів (знайти фото митців балетного мистецтва); вивчити відомі балетні постанови, знайти інформацію лібрето балетів (знайти відео фрагменти балетів та аудіо фрагменти музики до балетів). Розуміння учнями цінності балетного мистецтва. Виконання проекту надає велику можливість сформувати ціннісне ставлення до мистецтва, поступово формувати предметну компетентність учнів основної школи. Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допомагає підвищувати якість навчання та формує систему ключових, міжпредметних естетичних компетентностей.

Питання проекту

Ключове питання

Як стати граціозною?

Тематичні питання

Чи допоможе танець стати граціозною?

Які види танців вам відомі?

Як ви розумієте поняття «балет»?

Змістові питання

Які види мистецтва об’єднує балет?

Хто створює балетну виставу та бере у ній участь?

Коли і де виник балет?

План вивчення теми (вставити файл)

План навчального проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Ознайомити учнів з особливостями та основними елементами художньо-образної мови балету Росії, із творчістю відомих композиторів та виконавців, навчити розпізнавати символіку балету, характеризувати творчість видатних діячів, пояснювати умовність сценічних прийомів, аналізувати балет як виразник складних почуттів людини; формувати уявлення про дослідницьку групову діяльність, розуміння своєї дослідної роботи, розвивати почуття відповідальності за якість створеного творчого проекту і розуміння його корисності в груповій проектній роботі, вміння працювати в малих групах, виконувати певні ролі в групі на основі взаємодії і толерантності; формувати вміння формулювання висновків, визначати власні навчальні потреби, навички презентувати свою роботи та захищати цінні ідеї проекту; формувати вміння здійснювати самостійний пошук потрібної інформації, використовувати інформаційні технології як інструменту для проведення дослідження; здійснювати оцінювання роботи в групі; формування вміння створювати презентацію, публікацію, блог та підбирати відповідний дизайн до нього, редагувати та підбирати відповідну структуру до тематичного блогу; формувати вміння аналізувати твори балетного мистецтва, розвивати вміння обґрунтовувати свою точку зорю; виховувати повагу до світової балетної спадщини, зацікавленість її творами й митцями, збагачувати емоційний досвід учнів

Діяльність вчителя

На початку проекту запрощуючи учнів в проект, вчитель пропонує ознайомитись з агітаційним буклетом

Публикация1 120685.jpgПубликация11 120685.jpg

та вхідною анкетою. При представленні ідеї проекту вчитель демонструє стартову презентацію. В презентації представлена тема проекту та цікаві факти, які зацікавлять учнів. Вчитель виявляє учбові потреби і з’ясовує начальну підготовку до роботи в проекті з допомогою складання "Асоціативного куща". Вчитель разом з учнями створює план проекту та об’єднує учнів в малі групи для виконання певних завдань. Розподіляє ролі за допомогою анкетування. Під час проведення проектного дослідження учитель разом з учнями створюють блог та розподіляють завдання для кожної групи і визначають кінцеві продукти проекту для кожної групи, надає список джерел. В кінці роботи на завершальному етапі проекту: учитель роздає шаблон для виконання звіту та надає корисні поради для його заповнення; учитель разом з учнями проводить захист головної ідеї проекту та розміщює результати роботи в блогі; учитель оцінює кінцевий продукт (блог), оринтуючись на критерії форми оцінювання блогу.

Результати анкетування

Діяльність учнів

На прикінці І семестру учням було запропановано переглянути бюлетень про метод проектів. Була повідомлена тема проекту та запропанована презентація вчителя. Учениці групи обєдналися у групи (пари) для пошуку інформації про поняття "балет", розвиток балетного мистецтва в Росії, композиторів та артистів балету.

1 група. Життєвий та творчий шлях П. Чайковського.

2 група. Життєвий та творчий шлях І. Стравінського.

3 група. Життєвий та творчий шлях Д. Шостаковича.

4 група. Життєвий та творчий шлях С. Прокофєва.

5 група. Життєвий та творчий шлях А. Хачатуряна.

6 група. Життєвий та творчий шлях А. Павлової.

7 група. Життєвий та творчий шлях В. Ніжинського.

8 група. Життєвий та творчий шлях Г. Уланової.

9 група. Життєвий та творчий шлях М. Плісецької.

10 група. Поняття "балет" та його розвиток в Росії.

Кожна група розробляє план презентації та по 1-2 запитанню до теми своєї презентації. Інформацію про діячів балету учні шукають в інтернеті та друкованих матеріалах.

Шукаючи однодумців, учениці створюють блог проекту. На блогі учениці розміщають публікацію (програма Microsoft Publisher), в якої розповідають про хід проекту та анкету для учів ліцею. Після опитування учениці розробляють наочну діаграму (програма Exсel). учні ліцею оформлюють невеликі статті та випускають власні бюлетні (програма Microsoft Publisher).

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: - Початкове оцінювання; - Поточне оцінювання; - Оцінювання закінченого проекту. Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання. 2. Взаємооцінювання. 3. Оцінювання вчителем. Оцінювання здійснюється за допомогою розроблених форм оцінювання. Кожна форма передбачає перелік критеріїв та положень за якими здійснюється оцінювання. Надається інформація нарахування балів та рівня виконання в залежності від повноти виконання роботи.

Корисні ресурси

Інтернет-ресурси: Википедиа. Балет в России

Википедиа. Балет

История на RIN.ru. Балет в России

Википедиа. Чайковсикй Пётр Ильич

Википедиа. Прокофье Сергей Сергеевич

Википедиа. Стравинский Игорь Фёдорович

Википедиа. Хачатурян Арам Ильич

Википедиа. Нижинский Вацлав Фомич

Узнай всё. Майя Плисецкая

Википедиа. Уланова Галина Сергеевна

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.