Портфоліо навчального проекту "Павутиння всесвіту"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 2: Строка 2:
Ув. Анна Николаевна! Поскольку Вы уже написали рецензию на Ярошенко, то пусть так и будет, но серый оппонент Вы для Горшковой.--[[Участник:Гура Светлана Павловна|Гура Светлана Павловна]] 13:03, 22 июля 2013 (EEST)
Ув. Анна Николаевна! Поскольку Вы уже написали рецензию на Ярошенко, то пусть так и будет, но серый оппонент Вы для Горшковой.--[[Участник:Гура Светлана Павловна|Гура Светлана Павловна]] 13:03, 22 июля 2013 (EEST)
 +
 +
Ув.Светлана Павловна! Меня не заполнил серый оппонент.(Ідеї для покращення).  --[[Участник:Алексеева Анна Николаевна|Алексеева Анна Николаевна]] 15:45, 4 сентября 2013 (EEST)
== Автор проекту==
== Автор проекту==

Текущая версия на 12:45, 4 сентября 2013

Ув. Анна Николаевна! Вы выступаете как белый и серый оппонент по отношению к Билецкой и Горшковой (в их обсуждении пишите свои отзывы), а по отношению к Вам - Ярошенко и Яблонская!--Гура Светлана Павловна 08:52, 12 июля 2013 (EEST)

Ув. Анна Николаевна! Поскольку Вы уже написали рецензию на Ярошенко, то пусть так и будет, но серый оппонент Вы для Горшковой.--Гура Светлана Павловна 13:03, 22 июля 2013 (EEST)

Ув.Светлана Павловна! Меня не заполнил серый оппонент.(Ідеї для покращення). --Алексеева Анна Николаевна 15:45, 4 сентября 2013 (EEST)

Содержание

Автор проекту

Алєксєєва Ганна Миколаївна

Назва проекту

Павутиння всесвіту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, суспільствознавство

Вік учнів, клас

11 клас. 16 р.

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Павутиння всесвіту» виконують учні 11 класу. Цей проект об'єднує шкільні предмети: інформатику і. Основна ідея проекту полягає у розвитку у учнів навичок мислення: навчити збирати інформацію через різні джерела (анкетування, наукова література), аналізувати інформацію і класифікувати її, висувати гіпотези та ідеї, доводити їх, обговорювати результати досліджень, вести дискусії.

Питання проекту

Ключове питання

Чи все в світі корисно?

Тематичні питання

1. Для чого нам обмінюватися інформацією?

2. Інтернет: чого більше - користі чи шкоди?

3. Всесвітня мережа - сміттєвий кошик або корисне джерело?

Змістові питання

 • Як можна спілкуватися з людьми?
 • Як Інтернет можна використовувати в процесі навчання?
 • Звідки з'явився Інтернет?
 • Для чого існує Інтернет?
 • Можна керувати мережею Інтернет?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Сформувати у учнів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при Інтернету за допомогою різних Інтернет-технологій, використовуючи метод проектів, що передбачає самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність. формування основних навичок 21 століття:

творчість і інноваційність (відкритість до та сприяння новим та різноманітним перспективам - освоєння нових форм роботи в Інтернеті); комунікативні навички та навички співробітництва (ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання, розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах);

вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички (інформаційна грамотність - вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем); медіа грамотність - розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик);

IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

Результатом ефективної роботи над дослідницьким проектом кожним учнем є: розроблення та захист власного Портфоліо навчального проекту, що відповідає спеціальним вимогам до його вмісту.

Діяльність вчителя

План проведення проекту

До початку проекта:

Вчитель створює буклет для батьків та учів щодо переваг методу проектів та вчительську презентацію:

Документ для фасилітації

Вчительська презентація (для коректного відображення презентації її необхідно завантажити на комп'ютер)

Друкує роздаткові матеріали, проводить анкетування для того, щоб зясувати рівень обізнаності дітей про різноманітність функцій Інтернету.

Вступне заняття:

• обговорити з учнями тему, питання, план проекту (використання методу мозкового штурму).

• обговорення з дітьми та батьками проектної методики (використання буклету, що пояснює використання проектної методики при вивченні теми)

• поділ дітей на групи, визначення завдань для кожної групи (застосування методу Думати-Об'єднуватися-Ділитися)

• обговорення термінів для виконання проекту

• знайомство з критеріями оцінювання

1 тиждень Пошук і аналіз інформації. Робота з кожною групою - з'ясувати чи правильно вони зрозуміли завдання, мета, що вони будуть робити для досягнення своєї мети. Коригування діяльності учнів.

2 тиждень Виконання групами свого завдання з теми проекту - проведення дослідження, оформлення робіт, погодження з критеріями оцінювання; дидактичних завдань.

3 тиждень

• Остаточне оформлення робіт. Перевірка вчителем. Коригування робіт.

• Заповнення всіх шаблонів.

• Підготовка до телевікторині. (Запрошуються вчителі та батьки. Учні захищають свої роботи, намагаються відповісти на основоположне питання.)

• Складання практичних рекомендацій для користувачів «Мережевий етикет».

• Рефлексія роботи над проектом здійснюється через роздум про те, що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті, які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах. Учням та їх батькам пропонується висловити свою думку у блозі.

Діяльність учнів

Розроблюють графік реалізації проекту.

1 група

Відповідаючи на запитання «Для чого нам обмінюватися інформацією?», створюють анкету і проводять опитування.

Ознайомлюються з історією Інтернету.

Навчаються правильно використовувати Інтернет для пошуку інформації.

Проводять ретельний аналіз можливостей Інтернет для саморозвитку і допомоги в навчанні

Кожен повинен описати свій стиль спілкування в Інтернеті і визначити, які якості розвиваються при різних формах спілкування в мережі.

Скласти практичні рекомендації для користувачів «Мережевий етикет». Мережевий етикет

Виконують не менше двох дидактичних завдань.

Результати дослідження група представляє у вигляді презентації учня і вікі-статі.

2 група

Відповідаючи на запитання «Інтернет: чого більше - користі чи шкоди?», проводять опитування та визначити, наскільки люди добре розуміють, що являє собою Інтернет та за результатами дослідження проводять телевікторину.

Аналізують літературу із даної теми.

Виконують не менше двох дидактичних завдань.

Досліджують біографії не менше двох людей, які досягли успіху завдяки Інтернет-технологіям.

Створюють в Word і Excel тести на тему дослідження.

Результати дослідження група представляє у вигляді сайту та публікації.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, який передбачає такі етапи:

1.Оцінювання початкових знань учнів відбуватимется у вигляді:

а) вхідного анкетування;Анкетування, опитування та діаграми

б) заповнення учнями таблиці ЗХЯД

2. Поточне оцінювання та самооцінювання презентації учнів.Оцінювання презентації учнів

3. Створення організаційної діаграми "Робота з поштовою скринькою". Організаційна діаграма

4. Наприкінці роботи над проектом створення "Практичних рекомендацій для користувачів мережі Інтернет". Практичні рекомендації для користувачів мережі Інтернет

5. Створення інструкції для створення форм в редакторі Word 7. Інструкція для створення форм в редакторі Word 7

6. Створення списку освітніх веб-посилань, які будуть в нагоді в ході навчання. Список освітніх веб-посилань

7. Створеня підсумкової презентації, вікі-статті згідно контрольного списку, блогу.

8. Виконання дидактичних матеріалів 1 рівня для учнів, що мають проблеми у навчанні

Дидактичні матеріали

Інструментарій оцінювання: таблиця самооцінювання, журнал спостережень, тестування, анкета,буклет, вікі-стаття.

Корисні ресурси

 1. Алексеев А.П. Информатика 2002: Учеб. пособие / А.П. Алексеев. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 400 с.
 2. Белова О.А. Дизайн презентации в PowerPoint // Информатика и образование. – Б.м... – 2003. – N8. – С.20 – 28.
 3. Бритков В.Б. Социальная информатика: основания, методы, перспективы: Монография / В.Б. Бритков, А.А. Давыдов, Т.И. Жукова и др.; Ин-т системного анализа РАН. Ин-т социальной информатики МАН информации, информационных процессов и технологий. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
 4. Игнатова И.Г. Инструментальные средства поддержки обучения на основе сетевых технологий // Информатика и образование. – Б.м... – 2003. – N3. – С.52 – 61.
 5. Кларк Чарльз. Информационные и коммуникационные технологии: революция в образовании: Выступление на выставке ВЕТТ 2003 // Информатика и образование. – Б.м... – 2003. – N4. – С.3 – 6.
 6. Лебедев В.А. Информатика. Практикум в пакете MS Excel: учеб. пособие для вузов № УМО-16-06гр / В.А.Лебедев. – Уфа. УГАТУ, 2007. – 9 за 2012 год. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн. : https://www.thefamilytree.org/en/events
 7. http://osvita.org.ua

Посилання на використані ресурси Інтернету

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.