Портфоліо навчального проекту "Титани Відродження."

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

= Автор проекту

Лаврова Галина Миколаївна

Назва проекту

Титани Відродження

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України Всесвітня історія Правознавство Людина і світ Образотворче мистецтво Художня культура

Вік учнів, клас

16-17 років 11 клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями творчості художників епохи Відродження: Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, їх біографію та світогляд через призму геніальності. Учні досліджують роботу в школі та дома,вивчають та визначають особливості творчості художників епохи Відродження.

Питання проекту

Ключове питання

Геніальність - дар Божий,чи кара?

Тематичні питання

1.Чому за ритмом життя,ми втрачаємо геніальність?

2.Як обдарованість формує долю?

3.Чи завжди геніальність митця демонструється через світосприйняття?

Змістові питання

Які видатні художники епохи Відродження вам відомі?

Що ви знаєте про життя Леонардо да Вінчі?

Що тобі відомо про Рафаеля Санті?

Чим вирізнялися Леонардо да Вінчі та Рафаель Санті серед своїх сучасників?

Що таке геніальність?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Учні називають основні твори митців живопису ;розпізнають суттєві ознаки декоративно-прикладного мистецтва народів різних країн;класифікують жанри образотворчого мистецтва;пояснюють тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям людини;описують власні почуття від сприйнятого;обґрунтовує власну думку щодо світового значення творів мистецтва;порівнюють характерні особливості світових пам’яток культури ;аналізують своєрідність національних ознак образотворчого мистецтва;розв’язують творчі завдання, пов’язані з виявленням оригінальності, асоціативного мислення тощо;використовують особистий емоційний досвід у самостійні творчій діяльності.

Діяльність вчителя

Вчитель, готуючись до проведення проекту, спирається та перевіряє себе за такими матеріалами: визначає якість основних питань Вхідна анкета Титани Відродженнята результати анкети Результати анкети Титани Відродження готовить для батьків буклет про перавагу методів проектів Буклет про переваги методу проету

Призентація вчителя допоможе: а) з’ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекту; б) що вони будуть робити під час виконання проекту; в) як вони будуть представляти результати проекту; г) які нові знання та навички вони отримають. Протягом проекту вчитель веде журнал, в якому відмічає виконання роботи учнями, та намагається забезпечити ситуацію успіху для найбільш слабких учнів. Наприкінці проекту вчитель допомагає учням підготуватися до презентації результатів своєї роботи, проводить презентацію. В кінці проекту вчитель разом з учнями проводить рефлексію, підсумовуває результати роботи над проектом.

Діяльність учнів

І.На початку проекту учні знайомляться з презентацією керівника проекту та відповідними дидактичними матеріалами. ІІ.Потім об’єднуються в групи за об’єктами дослідження. Обговорюють тему, етапи дослідження та збору інформації, опрацьовують відомі історичні та літературні джерела. На чолі кожної групи є координатор, який систематизує матеріал та відповідає за успішну роботу групи. ІІІ.Наступний крок – виконання дослідницької та пошукової роботи, опрацьовування результатів, та розміщення їх в презентації та публікації. ТИТАНИ_ВІДРОДЖЕННЯ Презентація учнів

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: а) оцінювання на початку проекту; б) поточне оцінювання; в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю. 2. Взаємооцінювання: усне та за допомогою анкет із заданими критеріями. 3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.Титани Відродження попереднє оцінювання Титани Відродження формуюче оцінювання Титани Відродження підсумкове оцінювання

Корисні ресурси

Титани Відродження список джерел

Інші документи

Портфоліо на тему "Відродження - епоха великих відкриттів

Школа і педагогічна думка епохи Відродження

Етапи реалізації проекту

Розвиток психологічної думки в епоху Відродження

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.