Портфоліо пректа "Вода-незнайома і знайома"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Круглова Наталя Микитівна

Назва проекту

"Вода - незнайома і знайома"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія,біологія, екологія

Вік учнів, клас

8 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

В даному проекті з теми в програмі:«Оксиди в природі. Використання оксидів» приймають участь учні 8 класу. Назва проекту: «Вода - незнайома і знайома». Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у 2 групи до 5-6 чоловік, робота груп координується вчителем. Проект передбачає такі види діяльності учнів, як огляд і вивчення матеріалу з підручника, додаткової літератури; пошук інформації в Інтернеті; користування електронними таблицями для сортування, організації й оцінки результатів дослідження. Учні проводять дослідження, цім підтверджують літературні дані власними дослідженнями роблять висновки, узагальнення. і складають звіт. Передбачається індивідуальна та групова діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. По закінченню роботи над проектом , учні створять презентацію або публікацію, підготують цікаві повідомлення. Учні отримують дозвіл батьків на користування Інтернетом

Питання проекту

Ключове питання

ТИ саме життя?

Тематичні питання

Вода – речовина Землі чи Космосу?

Чому потрібна вода на Землі?

Змістові питання

Які фізичні властивості води?

Які аномалії має вода?

Де міститься вода?

Де використовується вода?

Які види забруднення води існують?

Які способи очищення води існують?

План вивчення теми (вставити файл)

Шаблон планування теми

План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі: учень називає оксиди; описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі; наводить приклади основних і кислотних оксидів; характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів; складає план експерименту, проводить його, робить висновки;висловлює судження про значення хімічного експерименту, як джерела знань про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; дотримується запобіжних заходів під час роботи з реактивами. Цілі проекту: узагальнити знання учнів щодо ролі хімії в охороні та забрудненні довкілля; узагальнити уміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі, аналізувати; розвивати вміння активно застосовувати хімічні знання на практиці; розвивати в учнів критичне мислення, комунікативні навички та навички співробітництва; вміння працювати з інформацією та користуватися інформаційно-комунікативними технологіями; вміння учнів створювати цікаві проекти, захищати їх; працювати в програмі Інтернет;

Оцінювання

Оцінювання роботи над проектом здійснюється за графіком, що передбачає три етапи: оцінювання на початку проекту; поточне оцінювання; оцінювання наприкінці роботи. На першому етапи проводиться опитування з метою виявлення знань учнів; обговорюються основні запитання ( кількість учнів, груп, що беруть участь у проекті,критерії оцінювання, правила техніки безпеки при виконанні експерименту, обговорюються строки виконання проекту, теми проекту, змістовні питання). Для зацікавлення учнів вчитель демонструє презентацію, буклети. З метою моніторингу знань учнів проводиться робота з таблицями «ЗХД» (заповнюються таблиці, будується діаграми, схеми). Для кожного з компонентів розроблені відповідні форми оцінювання, які в доведені до відома учнів та батьків перед початком виконання проекту. Також учні проходять відповідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання. Впродовж роботи над проектом учитель проводить для учнів індивідуальні і групові консультації, де виясняється процес просування роботи, учні демонструють свої напрацювання над проектом; при цьому виправляються помилки і усуваються недоліки роботи. Наприкінці проводиться робота з формами само- і взаємооцінювання, учні вчаться оцінювати себе і проводити оцінювання товариша; оцінювання учителем: презентацій, публікації, виступів учнів.

Діаграма

Документ самоврядування учнів

Таблиця опитувань

Форма оцінювання презентації

Форма оцінювання публікації

Діяльність вчителя

Під час роботи над проектом вчитель працює за наступним планом:

 • 1 етап (підготовчий): вчитель дає характеристику методу проектів(ознайомлює учнів з учительською публікацією); знайомить зі змістом конкретного проекту і мотивує учнів (ознайомлює учнів з учительською презентацією); допомагає учням в постановці мети, формуванні груп.
 • 2 етап (планування): вчитель пропонує ідеї, висловлює припущення, знайомить з джерелами ресурсів; допомагає учням встановіть критерії оцінки результатів і процесу, вирішують форми оформлення результатів роботи над проектом.
 • 3 етап (дослідження:) вчитель спостерігає, радить, побічно керує діяльністю, проводить консультації, нагадую правила з техніки безпеки.
 • 4 етап (аналітичний: результати та висновки): вчитель допомагає учням аналізувати інформацію; формувати висновки; вносить зміни і доповнення в презентацію і публікацію; виправляє помилки; коректує, надає поради по оформленню звіту та його захисту.
 • 5 етап (контрольне - коригувальний: оформлення звіту): вчитель слухає, ставить доцільні запитання в ролі рядового учасника; обговорює з учнями можливі форми показу результатів роботи (презентації або публікації).
 • 6 етап (завершальний: оцінка результатів і процесу): вчитель оцінює зусилля учнів, креативність, якість використання джерел, невикористані можливості, потенціал продовження, якість звіту.

Документ для фасилітаціі

Інструктивні документи

Мій журнал досліджень

Опитування учнів


Задачі для одарених учнів

Учительська презентація Для нормального отображения необходимо скачать в компьютер

Діяльність учнів

Під час роботи над проектом учні повинні навчіться пошуку інформації з теми проекту у різних засобах масової інформації, наукових працях, Інтернеті, електронній енциклопедії. Учні працює за наступним планом:

 • 1 етап (підготовчий):учні встановлюють тему, мету та завдання проекту; ознайомлюються з учительською презентацією; визначають кількості груп та учнів у кожній групі; формують групи; призводять розподіл завдань між групами, а також у кожної групі; обговорюють предмет з учителем і отримують за необхідності додаткову інформацію.
 • 2 етап (планування):учні розробляють план дій; встановлюють термін виконання роботи; встановлюють критерії оцінки результатів і процесу; визначають кількості учнів у кожній групі; формують групи; призводять розподіл завдань (обов’язків) між членами кожної групі. Визначають джерела інформації; визначають способи збору й аналізу інформації; формулюють завдання, намічають план дій; вирішують форми оформлення результатів роботи над проектом.
 • 3етап (дослідження):учні здійснюють пошук інформації в Інтернеті; вивчають літературу, пов’язану з темою проекту; добирають малюнки, ілюстрації; виконують дослідження, проводять допоміжні індивідуальні та групові консультації з вчителем, вирішуючи проміжні завдання; створюють презентацію або публікацію.
 • 4 етап (аналітичний: результати та висновки): учні аналізують інформацію; формують висновки; вносять зміни і доповнення в презентацію і публікацію.
 • 5 етап (контрольне- коригувальний: оформлення звіту): учні - звітують про виконання проекту; обговорюють проект та можливі форми показу результатів роботи (презентації або публікації).
 • 6 етап (завершальний: оцінка результатів і процесу): учні – захищають проект – демонструють презентації або публікації; беруть участь в їх оцінці шляхом колективного обговорення і само оцінок.

Учнівська презентація(Для нормального отображения необходимо скачать в компьютер)

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.