Портфоліо проекта "Робота і професії"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Діяльність учнів)
(Діяльність вчителя)
Строка 66: Строка 66:
==Діяльність вчителя==
==Діяльність вчителя==
 +
 +
1 етап: Підготовка до виконання проектів (2 уроки)
 +
 +
Вчитель повторює з учнями вивчену лексику та граматику, працює з матеріалами підручника,а потім пояснює учням сутність підготовки до підсумкового уроку з теми за методом проектів. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп'ютером, який будуть використовувати під час виконання проекту, а також знаймить з необхідністю згоди батьків неповнолітніх для публікації дитячих робіт в мережі Інтернет. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, конкретизує знання учнів щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Вчитель здійснює анкетування учнів з метою створення психологічно-сумісних мікрогруп. Назва анкети  - Am I an Effective Communicator? (див. )
 +
 +
2 етап: Основний (2 уроки)
 +
 +
Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Неважливо хто ти, важливо чим ти займаєшся. Чи ви згодні? Як один із варіантів проводить з учнями бесіду за круглим столом. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Які професії найбільш привабливі для молоді? Чи залежить ваш вибір професії від думки батьків? Чи хочеш ти бути корисним для своєї країни?    Учням пропонується обрати спосіб виконання самостійної роботи - індивідуально чи в мікрогрупі.  2. Відповісти на питання: Який внесок в розвиток сучасної хімії зробили арабські та європейські алхіміки? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.
 +
Друге заняття
 +
Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.
 +
Третє заняття
 +
Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B8f2mDzzcN4WZmh6QmgtRlk0OEE/edit Публікація]
[https://docs.google.com/file/d/0B8f2mDzzcN4WZmh6QmgtRlk0OEE/edit Публікація]

Версия 08:41, 21 марта 2013

Содержание

Автор проекту

Каздоба Татяна Юріївна

Вахненко Людмила Миколаївна

Лисенко Валентина Гаврилівна

Назва проекту

Робота и професії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, етика

Вік учнів, клас

10 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Проектна діяльність організується серед учнів 10 класу за темою «Робота і професії». Робота над темою розрахована на 8 годин. Основні види діяльності учнів: пошук та аналіз інформації з різноманітних джерел, відбір лексичних одиниць для підготовки усного повідомлення чи презентації, аргументація власної думки. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про популярні та актуальні професії сьогодення, визначають позитивні і негативні аспекти обраної професії. Учасники проекту працюють індивідуально та в мікрогрупах (2-3 учні),робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

It is not who you are, but what you do. Do you agree?

Тематичні питання

Which professions are the most attractive for young people?

Does your choice depend on your parents attitude?

Would you like to be useful to your country?

Змістові питання

What can be work like?

Is communication important for every profession?

Where do the majority of people work in our region?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

розвиток навичок слухання, читання та говоріння англійською мовою на матеріалі теми;

удосконалення навичок застосування граматичного часу Present Simple та модальних дієслів can, may, must;

розвиток навичок пошуку матеріалу з різних джерел;

формування навичок створення презентацій, які будуть переконливими для однокласників при виборі професії;

вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про актуальні професії сьогодення;

навчання учнів переконливо демонструвати відомості про актуальні професії за допомогою засобів візуалізації;

формування в учнів умінь підготовки усного повідомлення з запропонованої теми.

Діяльність вчителя

1 етап: Підготовка до виконання проектів (2 уроки)

Вчитель повторює з учнями вивчену лексику та граматику, працює з матеріалами підручника,а потім пояснює учням сутність підготовки до підсумкового уроку з теми за методом проектів. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп'ютером, який будуть використовувати під час виконання проекту, а також знаймить з необхідністю згоди батьків неповнолітніх для публікації дитячих робіт в мережі Інтернет. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, конкретизує знання учнів щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Вчитель здійснює анкетування учнів з метою створення психологічно-сумісних мікрогруп. Назва анкети  - Am I an Effective Communicator? (див. )

2 етап: Основний (2 уроки)

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Неважливо хто ти, важливо чим ти займаєшся. Чи ви згодні? Як один із варіантів проводить з учнями бесіду за круглим столом. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Які професії найбільш привабливі для молоді? Чи залежить ваш вибір професії від думки батьків? Чи хочеш ти бути корисним для своєї країни? Учням пропонується обрати спосіб виконання самостійної роботи - індивідуально чи в мікрогрупі. 2. Відповісти на питання: Який внесок в розвиток сучасної хімії зробили арабські та європейські алхіміки? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Друге заняття Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт. Третє заняття Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.


Публікація

Візитка

Діяльність учнів

презентація учня

Оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Анкета

Графік оцінювання

Word Map

таблиця для систематизації отриманих знань

Корисні ресурси

список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.