Портфоліо проекта "Робота і професії"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Оцінювання)
(Діяльність вчителя)
Строка 71: Строка 71:
-
Вчитель повторює з учнями вивчену лексику та граматику, працює з матеріалами підручника,а потім пояснює учням сутність підготовки до підсумкового уроку з теми за методом проектів. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп'ютером, який будуть використовувати під час виконання проекту, а також знаймить з необхідністю згоди батьків неповнолітніх для публікації дитячих робіт в мережі Інтернет. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, конкретизує знання учнів щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Вчитель здійснює анкетування учнів з метою створення психологічно-сумісних мікрогруп. Назва анкети  - Am I an Effective Communicator? (див.пункт «Оцінювання»).
+
Вчитель повторює з учнями вивчену лексику та граматику, працює з матеріалами підручника,а потім пояснює учням сутність підготовки до підсумкового уроку з теми за методом проектів. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп'ютером, який будуть використовувати під час виконання проекту, а також знаймить з необхідністю згоди батьків неповнолітніх для публікації дитячих робіт в мережі Інтернет. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, конкретизує знання учнів щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Вчитель здійснює анкетування учнів з метою створення психологічно-сумісних мікрогруп. Назва анкети  - Am I an Effective Communicator? (див.пункт «Оцінювання»).
2 етап: Основний (2 уроки)
2 етап: Основний (2 уроки)

Версия 04:51, 22 марта 2013

Содержание

Автор проекту

Каздоба Татяна Юріївна

Вахненко Людмила Миколаївна

Лисенко Валентина Гаврилівна

Назва проекту

Робота и професії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, етика

Вік учнів, клас

10 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Проектна діяльність організується серед учнів 10 класу за темою «Робота і професії». Робота над темою розрахована на 8 годин. Основні види діяльності учнів: пошук та аналіз інформації з різноманітних джерел, відбір лексичних одиниць для підготовки усного повідомлення чи презентації, аргументація власної думки. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про популярні та актуальні професії сьогодення, визначають позитивні і негативні аспекти обраної професії. Учасники проекту працюють індивідуально та в мікрогрупах (2-3 учні),робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

It is not who you are, but what you do. Do you agree?

Тематичні питання

Which professions are the most attractive for young people?

Does your choice depend on your parents attitude?

Would you like to be useful to your country?

Змістові питання

What can be work like?

Is communication important for every profession?

Where do the majority of people work in our region?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

розвиток навичок слухання, читання та говоріння англійською мовою на матеріалі теми;

удосконалення навичок застосування граматичного часу Present Simple та модальних дієслів can, may, must;

розвиток навичок пошуку матеріалу з різних джерел;

формування навичок створення презентацій, які будуть переконливими для однокласників при виборі професії;

вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про актуальні професії сьогодення;

навчання учнів переконливо демонструвати відомості про актуальні професії за допомогою засобів візуалізації;

формування в учнів умінь підготовки усного повідомлення з запропонованої теми.

Діяльність вчителя

1 етап: Підготовка до виконання проектів (2 уроки)


Вчитель повторює з учнями вивчену лексику та граматику, працює з матеріалами підручника,а потім пояснює учням сутність підготовки до підсумкового уроку з теми за методом проектів. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп'ютером, який будуть використовувати під час виконання проекту, а також знаймить з необхідністю згоди батьків неповнолітніх для публікації дитячих робіт в мережі Інтернет. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, конкретизує знання учнів щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. Вчитель здійснює анкетування учнів з метою створення психологічно-сумісних мікрогруп. Назва анкети - Am I an Effective Communicator? (див.пункт «Оцінювання»).

2 етап: Основний (2 уроки)


Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Неважливо хто ти, важливо чим ти займаєшся. Чи ви згодні? Як один із варіантів проводить з учнями бесіду за круглим столом. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Які професії найбільш привабливі для молоді? Чи залежить ваш вибір професії від думки батьків? Чи хочеш ти бути корисним для своєї країни? Робота з таблицею З-Х-Д. Учням пропонується обрати спосіб виконання самостійної роботи - індивідуально чи в мікрогрупі. Перед початком роботи вчитель нагадує дітям про Закон про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел , навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);перевіряє знання про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Учні об’єднуються в мікрогрупи для розробки та впровадження проектів. Сладають групові плани роботи над проектом та їх виконання. Учитель надає необхідну консультацію та корекцію робіт. Для проміжного контролю та відпрацювання фонетичних навичок застосовується така форма роботи, як Word Map (див.пункт «Оцінювання»). Наприкінці етапу учні шукають та перетворюють інформацію з проекту.


3 етап: Узагальнюючий (2 уроки)

• аналіз і систематизація матеріалів; • обговорення і затвердження в мікрогрупах варіантів або макетів виконання проекних завдань; підбір лексики та статистичних матеріалів для підготовки презентації; • виконання проектних завдань; • підготовка матеріалів (виступи, презентації, запитання для бесіди або полілогу з однокласниками).


4 етап: Заключний (2 уроки)

• демонстрація (захист проекту), презентація; • рольова гра «I couldn’t do my job without this» (див.пункт «Оцінювання»); • рефлексія: робота мікрогруп з самооцінки та взаємоекспертизи якості виконання проектів; аналіз вчителя з метою виявлення впливу проектної діяльності на підвищення рівня навчальних досягнень; заповнення таблиці з метою систематизації набутих знань та навичок; • Робота з таблицями «ЗХД».Публікація

Візитка

Безпека в Інтернеті

Діяльність учнів

презентація учня

Оцінювання

rhbnthsКритерії оцінювання

учнівської презентації]

Таблиця З-Х-Д

Анкета - попереднє оцінювання

Графік оцінювання

Word Map - поточне оцінювання

таблиця для систематизації отриманих знань - підсумкове оцінювання

Корисні ресурси

список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.