Портфоліо проекта "Робота і професії"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Каздоба Татяна Юріївна

Вахненко Людмила Миколаївна

Лисенко Валентина Гаврилівна

Назва проекту

Робота и професії

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, етика

Вік учнів, клас

10 клас, 15 років

Стислий опис проекту

Проектна діяльність організується серед учнів 10 класу за темою «Робота і професії». Основні види діяльності учнів: пошук та аналіз інформації з різноманітних джерел, відбір лексичних одиниць для підготовки усного повідомлення чи презентації, аргументація власної думки. Продукти діяльності учнів в проекті – презентації сучасних професій.

Питання проекту

Ключове питання

It is not who you are, but what you do. Do you agree?

Тематичні питання

Which professions are the most attractive for young people? Does your choice depend on your parents attitude? Would you like to be useful to your country?


Змістові питання

What can be work like? Is communication important for every profession? Where do the majority of people work in our region?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Формування навичок створення презентацій, які будуть переконливими для однокласників при виборі професії; вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про актуальні професії сьогодення;навчання учнів переконливо демонструвати відомості про актуальні професії за допомогою засобів візуалізації;формування в учнів умінь підготовки усного повідомлення з запропонованої теми.

Діяльність вчителя

Публікація

Візитка

Діяльність учнів

Оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Анкета

Графік оцінювання

Корисні ресурси

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.