Портфоліо проекту "Білки"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Солов*ян Федір Михайлович

Назва проекту

"Білки"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії; 9 клас. Тема: «Білки: склад і будова».Проект спрямований на формування поняття про білки як природні полімери. Проект дає можливість розвивати у учнів навички мислення вищих рівнів. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості будови та властивості білків. Для кращої роботи у проекті учасники об*єднаються у групи до 4х чоловік, робота груп координується вчителем.


Питання проекту

Ключове питання

Що таке життя?


Тематичні питання

Чи можливе існування живих організмів без білків?

Чи пов*язана будова білка з його функціями?Який хімічний склад білків?
Змістові питання

Як класифікують білки за складом?

Що таке денатурація? Які чинники можуть викликати це явище?

Які вам відомі структури білка?]]

План вивчення теми (вставити файл)

[[==Навчальні цілі==

1. Ознайомити з особливостями будови білків.

2. Розглянути класифікації білків за складом.

3. Вивчити властивості білків.

4. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

5. Формувати вміння працювати в колективі.

6. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

7. Використовувати комп*ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання інформації.]]

Діяльність вчителя

Вчитель ставить перед учнями ключове питання: Що таке життя? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію

Кожна група отримує власне завдання. Група 1.

Дослідити розчинність та осадження білків. Відповісти на питання:Які хімічні властивості характерні для білків. Група 2

Дослідити денатурацію білків. Відповісти на питання: Які чинники спричиняють денатурацію білка. Група 3.

Дослідити кольорові реакції білків (біуретова та ксантопротеїнова) Відповісти на питання: За допомогою яких реакцій можна провести якісний хімічний аналіз білків?

Діяльність учнів

Учні збираються в групи , обговорюють свої завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та методи, які будуть

використовувати в своєму проекті під час досліджень( інструкції знаходяться на робочому місці).

Оцінювання

[[ На початку роботи над проектом учні збирають інформацію та систематизують раніше набуті знання про будову, властивості та значення

білків; заповнюють ЗХД-таблицю.Учитель проводить мозкову атаку з

Метою встановлення рівня знань учнів з даної теми. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З_Х_Д,

поступово заповнюють її.Це допомагає від слідкувати, як саме іде процес навчання учнів. Учні розробляють план роботи групи з метою 

спрямування свого навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні використовують Форму оцінювання презентації.

Після проведення експерименту учні роблять висновки, вчитель перевіряє правильність виконання дослідів, спостереження, правильність

оформлення, щоб з*ясувати, чи потребують учні додаткових інструкцій.]]

Корисні ресурси

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.