Портфоліо проекту "Білки. Чи все ми зеаємо про них?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Костенко Наталія Іванівна, вчитель хімії Дніпрорудненської СШ "Світоч" Василівського району Запорізької області

Назва проекту

Білки. Чи все ми знаємо про них?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

хімія, біологія, інформатика

Вік учнів, клас

Проект можемо використовувати для учнів 9 класу, а також деякі продукти діяльності учнів 9 класу ( презентації та публікації ) використовувати в 11 класі .Вік учнів 9 класу- 14-15 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 9 клас. Тема: <Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Проект спрямований на розширення знань про органічні речовини, які входять до складу живих організмів; забезпечення обізнаності учнів з питань будови, властивостей, функцій білків як природних полімерів; сформування практичних навиків розпізнавання білків та виявлення їх властивостей. Учасники проекту проводять дослідження та пошук інформації для вичерпних відповідей на поставленні тематичні запитання. Учні будуть складати звіти за результатами досліджень та знайденою інформацією в літературі та інтернеті. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету та інших наукових видань, що розкривають суть змістовних питань. Учні будуть розробляти Інформаційний бюлетень, та створювати свої мультимедійні презентації для учнів свого класу класу та учнів школи. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Питання проекту

Ключове питання

Що таке життя?

Тематичні питання

- Чи можна білки назвати речовинами велетнями?

- Як хімія допоможе краще пізнати себе?

- Що корисно для нашого організму?

Змістові питання

- Що таке білки?

- Яка будова білків?

- Що таке денатурація ?

- Які функції виконують білки в організмі людини.?

План вивчення теми (вставити файл)

Два 45-хвилинні урок. З використанням методу проектів три 45-хвилинні уроки.

План вивчення

План впровадження

Навчальні цілі

Формувати поняття

  • про білки як природні полімери та їх значення в житті людини;
  • про склад та структуру білкових молекул: первинну, вторинну, третинну, четвертинну;
  • фізичні та хімічні властивості на прикладі гідролізу й денатурації;

показати кольорові реакції білків як якісні реакції на білки та їх застосування;

Розвивати пізнавальні здібності, логічне мислення: вміння робити висновки, порівнювати, виділяти головне.

Виховувати культуру розумової праці, самовладання, емпатію, вміння працювати індивідуально, в групі.

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми. Вчитель роздає дітям буклет, який пояснює особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту та знають техніку безпеки при роботі з лугами, кислотами та скляним посудом. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що таке життя? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Як хімія допомагає краще зрозуміти оточуючий світ? Чи можна білки назвати речовинами велетнями? Як хімія допоможе краще пізнати себе? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Друге заняття Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження.Вчитель обговорює з дітьми правильність, ефективність та доцільність обраних методик.Вчитель надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. В кінці проекту вчитель оцінює звіти учнів- презентації та публікації , які підготували учні на захит проектної діяльності і обговорює діяльність учнів в продовж проекту.

Публікація вчителя

Інструкція поділу на групи

Презентація вчителя

Діяльність учнів

Учні об’єднуються в групи для розробки та впровадження проектів. Для учнів 3-х груп розроблені вчителем завдання.

Завдання для першої групи.

1.Встановити будову білкових молекул.

2.Довести наявність пептидного звязку у білкових молекулах.

Завдання для другої групи

1.Ознайомитись з хімічними властивостями білків.

2.Провести якісні(кольорові) реакції білків.

Завдання для третьої групи.

1 Що таке денатурація білка?

2.Виявити під дією яких чинників відбувається денатурація білків.

Учні обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки та фотоальбом своєї діяльності.Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень. Продуктом стає мультимедійні презентації, , інформаційний бюлетень . Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням свого класу та учням паралельних класів, батькам.

Учнівська публікація

Звіт учнів

Презентація учнівська

Презентація учнів групи № 2

Оцінювання

На початку проекту обговорюємо основні запитання, учні переглядають презентацію вчителя та її обговорюють. Учні працюють з таблицею «ЗХД». Впродовж роботи над проектом вчитель консультує учнів, організовує самостійну роботу та організовує взаємооцінювання. Наприкінці роботи над проектом учні захищають презентації, представляють публікацію та проводять взаємооцінювання діяльності своїх груп.

Діаграма оцінювання

Памятка для пошуку інформації в мережі Інтернет

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Діаграма оцінювання

Експрес- опитування з теми "Білки"

Тести з теми "Будова та властивості білків."

Таблиця ЗХД

Техніка безпеки при роботі в кабінеті хімії

Експрес опитування з теми"Амінокислоти. Білки."

Форма оцінювання з теми Амінокислоти.Білки

Техніка безпеки при роботі з лугами

Техніка безпеки при роботі з скляним посудом

Щоденник досліджень

Оцінювання знань учнів в групах

Опитування учнів з теми "Білки"

Корисні ресурси

Реактиви: купрум ІІ сульфат; натрій гідроксид, нітратна кислота; спирт; пробірки; штатив; нагрівач, білок куриного яйця , спирт , солі важких металів, вода,мясний бульон. Компьютер, мультимедійна дошка, проектор, фотоапарат

Посилання на джерела інформації

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.