Портфоліо проекту "Життя-це форма існування білкових тіл. Це міф чи реальність?"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Навчальні цілі)
(Навчальні цілі)
Строка 45: Строка 45:
Учень (учениця)
Учень (учениця)
-
називає
+
 
-
амінокислоти;  
+
називає амінокислоти;
-
складає   
+
 +
складає:  
- молекулярні, структурні та електронні формули амінокислот;
- молекулярні, структурні та електронні формули амінокислот;
характеризує:
характеризує:

Версия 02:29, 18 марта 2013

==Ласинська Ірина Миколаївна

Запорізький Академічний ліцей

м.Запоріжжя, Жовтневий район

==

==Назва проекту "Життя-це форма існування білкових тіл. Це міф чи реальність?"==

Содержание

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Діти в процесі проектної діяльності досліджують історію вивчення білків, структуру і властивості білків. Діти поділяються на 3 групи. Учні повинні розробити презентацію, публікацію.

Питання проекту

Ключове питання

Міф чи реальність?

Тематичні питання

Первинна структура білка-чи так вона важлива? Чому неможливе існування білка без Нітрогену? Чому не можна замінити на довгий час білкову їжу на їжу, що містить жири і вуглеводи?

Змістові питання

Що називають білками? Що таке денатурація? Які фактори порушують вторинну та третинну структуру білка? Які вчені працювали над створенням теорії будови білка? Як пов’язана структура білка зі спадковими захворюваннями? Які функції виконує білок в організмі? Чи можна вважати білок будівельним матеріалом?

План вивчення теми (вставити файл)

план_впровадження

Навчальні цілі

Учень (учениця)

називає амінокислоти;

складає: - молекулярні, структурні та електронні формули амінокислот; характеризує: - рівні організації білків; - біологічну роль амінокислот, білків; - причини багатоманітності органічних сполук; ілюструє рівняннями хімічних реакцій - хімічні властивості нітрогеновмісних сполук; пояснює: - структурні й електронні формули сполук; - утворення біполярного йона; - амфотерність амінокислот; - зміст понять: функціональна аміногрупа, пептидний зв’язок, поліпептид; аналізує - основний хімічний склад харчових продуктів; встановлює: - причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних сполук; - генетичні зв’язки між органічними речовинами; обґрунтовує - застосування речовин їхніми властивостями; складає і використовує - прилади для виконання дослідів; визначає - дослідним шляхом білки; оцінює: - роль біополімерів у функціонуванні організмів; висловлює судження - про вплив вивчених сполук на організм людини; робить висновки: - про властивості, виходячи з будови молекул речовин; - про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.


Навчальна: сформувати уявлення про білки як високомолекулярні біополімери; ознайомити учнів зі структурами білків та їх властивостями; з’ясувати способи інтерпретації інформації різними способами. Виховна: сприяти формуванню в учнів наукового світогляду; сприяти розумінню етично-правових питань, пов’язаних з доступом до та використанням інформації; сприяти пристосуванню до різних ролей та рівнів відповідальності; усвідомленню власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання. Розвиваюча: розвивати знання учнів про структуру та властивості білків, одержані з курсу біології,; розкрити загально біологічне значення білків та їх широке застосування. Розвивати вміння доносити нові ідеї до інших; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки; оформляти,аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання; приймати відповідальність за результати спільної роботи; швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію; вміння використовувати комп’ютерні технології як інструменту для спілкування, дослідження, організації та оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

Публикация ЛасинскаяИрина 28022013 лист1.jpg

Публикация ЛасинскаяИрина 28022013 лист2.jpg

фасилитация_инструкция

Діяльність учнів

презентация

инструкция

Оцінювання

таблиця ЗХД

діаграма

презентація формуюче оцінювання для коректного відображення презентацію необхідно завантажити на комп'ютер

опитування

критерии оценивания

дневник рефлексии

Файл:Презентация учителя.pdf

Корисні ресурси

литература

Інші документи

журнал исследований

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.