Портфоліо проекту "Життя-це форма існування білкових тіл. Це міф чи реальність?"

Материал из ЗапоВики

Версия от 15:02, 18 марта 2013; 379irina2013 (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор

Ласинська Ірина Миколаївна

Запорізький Академічний ліцей

м.Запоріжжя, Жовтневий район

Назва проекту

"Життя-це форма існування білкових тіл. Це міф чи реальність?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії.11 клас.Академічний рівень.Тема:"Білки як високомолекулярні сполуки".

Діти в процесі проектної діяльності досліджують історію вивчення, структуру і властивості білків. Учні поділяються на 3 групи, кожна з яких працює над своїм питанням. Діти повинні розробити презентацію і публікацію. Результати своєї діяльності вони презентують учням паралельного класу та батькам.

Питання проекту

Ключове питання

Міф чи реальність?

Тематичні питання

Первинна структура білка-чи так вона важлива?

Чому неможливе існування білка без Нітрогену?

Чому не можна замінити на довгий час білкову їжу на їжу, що містить жири і вуглеводи?

Змістові питання

Що називають білками?

Що таке денатурація?

Які фактори порушують вторинну та третинну структуру білка?

Які вчені працювали над створенням теорії будови білка?

Як пов’язана структура білка зі спадковими захворюваннями?

Які функції виконує білок в організмі?

Чи можна вважати білок будівельним матеріалом?

План вивчення теми (вставити файл)

план_впровадження

шаблон_плану_вивчення

Навчальні цілі

Учень (учениця)

називає амінокислоти;

складає: - молекулярні, структурні та електронні формули амінокислот; характеризує: - рівні організації білків; - біологічну роль амінокислот, білків; - причини багатоманітності органічних сполук; ілюструє рівняннями хімічних реакцій - хімічні властивості нітрогеновмісних сполук; пояснює: - структурні й електронні формули сполук; - утворення біполярного йона; - амфотерність амінокислот; - зміст понять: функціональна аміногрупа, пептидний зв’язок, поліпептид; аналізує - основний хімічний склад харчових продуктів; встановлює: - причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних сполук; - генетичні зв’язки між органічними речовинами; обґрунтовує - застосування речовин їхніми властивостями; складає і використовує - прилади для виконання дослідів; визначає - дослідним шляхом білки; оцінює: - роль біополімерів у функціонуванні організмів; висловлює судження - про вплив вивчених сполук на організм людини; робить висновки: - про властивості, виходячи з будови молекул речовин; - про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.


Навчальна: сформувати уявлення про білки як високомолекулярні біополімери; ознайомити учнів зі структурами білків та їх властивостями; з’ясувати способи інтерпретації інформації різними способами.

Виховна: сприяти формуванню в учнів наукового світогляду; сприяти розумінню етично-правових питань, пов’язаних з доступом до та використанням інформації; сприяти пристосуванню до різних ролей та рівнів відповідальності; усвідомленню власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання.

Розвиваюча: розвивати знання учнів про структуру та властивості білків, одержані з курсу біології,; розкрити загально біологічне значення білків та їх широке застосування. Розвивати вміння доносити нові ідеї до інших; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки; оформляти,аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання; приймати відповідальність за результати спільної роботи; швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію; вміння використовувати комп’ютерні технології як інструменту для спілкування, дослідження, організації та оцінювання інформації.

Діяльність вчителя

Публикация ЛасинскаяИрина 28022013 лист1.jpg

Публикация ЛасинскаяИрина 28022013 лист2.jpg

фасилитация_инструкция


1 заняття

Підготовка до вивчення теми

Обговорення обраної теми, визначення навчальних цілей, етапів проектної діяльності. Ознайомлення з ключовими, тематичними та змістовними питаннями. Формулювання дослідницьких завдань.Ознайомлення з критеріями оцінювання. Планування ролей в учнівському проекті.Перевірка знань правил техніки безпеки при виконанні дослідів з хімії.Інструкція для виконання лабораторних робіт. Презентація вчителя.Ознайомлення зі списком літератури. Формуюче оцінювання(ЗХД-таблиця, діаграма).Публікація для батьків. Ознайомлення з інструкцією для робіт з ІКТ.

2 заняття

Робота в групах

Обговорення з іншими учасниками основних запитань. Корекція знань. Робота з електронними документами. Спільне редагування з використанням веб-документів. Інструктаж з БЖД.

3 заняття

Обмін інформацією між групами

4 заняття

Підсумкове

Аналіз виконаної роботи та планування на майбутнє.

Діяльність учнів

презентация

инструкция


1 заняття

Підготовка до вивчення теми

Обговорення обраної теми, етапів проектної діяльності. Ознайомлення з ключовими, тематичними та змістовними питаннями. Формулювання дослідницьких завдань. Планування ролей в учнівському проекті. Ознайомлення зі списком літератури. Формуюче оцінювання(ЗХД-таблиця, діаграма).Робота над інструкцією з ІКТ.

2 заняття

Робота в групах

Обговорення з іншими учасниками основних запитань. Учні виконують досліди і занотовують результати в лабораторному журналі. Корекція знань. Планування презентацій. Робота з електронними документами. Спільне редагування з використанням веб-документів. Інструктаж з БЖД. Учням, що мають проблеми у навчанні,відводиться додатковий час для виконання окремих завдань.Цих учнів підтримують учні-консультанти. Обдаровані учні є активними дослідниками, вони працюють із завданнями, що вимагають пізнавальної активності.


3 заняття

Обмін інформацією між групами

Презентація учнів.

4 заняття

Підсумкове заняття

Продуктом є презентація та публікація учнів. Результати роботи діти презентують учням паралельного класу та батькам. Аналіз виконаної роботи та планування на майбутнє.

Оцінювання

таблиця ЗХД

діаграма

презентація формуюче оцінювання для коректного відображення презентацію необхідно завантажити на комп'ютер

опитування

критерии оценивания

дневник рефлексии

Файл:Презентация учителя.pdf


На початку роботи над проектом використовувались такі методи, як обговорення, ЗХД, мозковий штурм для визначення попередніх знань та неправильних уявлень учнів з даної теми. Анкетування і консультації дали змогу виявити рівень навчальних можливостей учнів і контролювати прогрес у навчанні. Наприкінці роботи над проектом використовувались методи, які дали можливість визначити рівень розуміння вивченого, заохотити учнів до подальшого пізнання і спонукати до навчання в майбутньому.

Корисні ресурси

литература

Інші документи

журнал исследований

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.