Портфоліо проекту "Кисень - основа життя"

Материал из ЗапоВики

Версия от 12:10, 14 мая 2013; Dominic28 (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Максименко Ірина Василівна

Назва проекту

""Кисень - всюдисущий і всемогутній"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство. Географія. Біологія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 7 клас Тема: Оксиген. Кисень. Хімічні властивості кисню.. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Проект спрямований розвиток знань про властивості кисню, як речовини; поширеність та роль кисню в формуванні життя на Землі. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості складу, властивостей кисню, які зумовлюють знаходження та значення кисню для перебігу життєвих циклів на Землі.

Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох чоловік. Робота координується вчителем. Учні проводять огляд літератури, інтернет – ресурсів з приводу питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Без чого неможливе життя?

Тематичні питання

Яке місце займає кисень в житті людини?

Як діяльність людини впливає на вміст кисню в атмосфері?

Змістові питання

 • Що таке Оксиген і кисень?
 • Які властивості кисню ви знаєте?
 • До складу яких природних речовин входе хімічний елемент?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

 • Ознайомити з особливостями складу, добування та властивостей кисню.
 • Розглянути суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену;

умови процесу горіння; обґрунтовувати застосування кисню і оцінювати роль кисню в життєдiяльності організмів, значення каталізаторів.

 • Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержання знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення ( оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних питань, пов’язанних з доступом та використанням інформації.
 • Ознайомитись з основами авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентацію, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Без чого неможливе життя? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:

 • Яке місце кисень займає в житті людини?
 • Як діяльність людини впливає на вміст кисню в атмосфері?

Перед початком роботи вчитель:

 • обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;
 • пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);
 • навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);
 • нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Друге заняття. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Документ по фасілітації

Діяльність учнів

Учні повинні мати певний обсяг знань з даної теми ( власний досвід, природознавство. історія). Володіють певними навичками роботи в Інтернеті. Роботі у текстовому редакторі, редакторі Power Point. Мають певний обсяг знань щодо знаходження літературних джерел. Учні мають ознайомитися і розглянути основні властивості, застосування та фізіологічну роль кисню. Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для кожної групи розроблене власне завдання.

Група 1.

 • Дослідити, які фактори важливі для життя людини.
 • Відповісти на питання: Чому кисень найважливіша речовина лля людини?

Група 2.

 • Дослідити теоретичні аспекти знань напрямів діяльності людини, які зумовлюють зміну атмосферного повітря.
 • Відповісти на питання: Чому людина повинна замислюватися про своє місце в навколишньому середовищі?

Друге заняття. Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Діти виконують дослідження, готують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту, учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки, готують презентацію, бюлетень.

Третє заняття. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням 7 класів та батькам.

Презентація учня

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД – таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення будови, властивостей і застосування кисню. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють ії. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та ін. Вони розробляють план роботи групи для того , щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують вони додаткових інструкцій. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентацій. Публікації для того, щоб поділитися з іншим своїми здобутками та знаннями, вони використовують контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оціннений за Формою оцінювання.

Опитування з теми "Оксиген і кисень"

Таблиця ЗХД

Організаційна діаграма

Оцінювання учнівської роботи

Інструкція до захисту презентації

Анкета рівня самопочуття

Діаграма

Журнал дослідження

Тестовий контроль

Що я знаю

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.