Портфоліо проекту "Такі знайомі й незнайомі білки"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Вік учнів, клас)
(Автор проекту)
 
(7 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
== Автор проекту==
== Автор проекту==
-
...
 
Полулях Тетяна Миколаївна, вчитель хімії Новомихайлівського НВК Чернігівського району Запорізької області
Полулях Тетяна Миколаївна, вчитель хімії Новомихайлівського НВК Чернігівського району Запорізької області
Строка 22: Строка 21:
===''Ключове питання''===
===''Ключове питання''===
-
Що таке життя?
+
Чи ти знаеш все про себе?
===''Тематичні питання''===
===''Тематичні питання''===
-
- Чи можна білки назвати речовинами велетнями?
+
- Чи можна назвати білки "ланцюжками життя"?
-
- Як хімія допоможе краще пізнати себе?
+
- Як розпізнати білки?
-
- Що корисно для нашого організму?
+
- Чи потрібні білки дітям та спортсменам?
 +
-      Чи корисне вегетаріанство?
===''Змістові питання''===
===''Змістові питання''===
Строка 39: Строка 39:
- Яка будова білків?
- Яка будова білків?
-
- Що таке денатурація та які чинники призводять до неї?
+
- Чи є білки в продуктах харчування?
-
 
+
-
- Які функції виконують білки в організмі?
+
==План вивчення теми (вставити файл)==
==План вивчення теми (вставити файл)==
Строка 81: Строка 79:
==Діяльність учнів==
==Діяльність учнів==
-
Учні об’єднуються в групи для розробки та впровадження проектів.
+
Учні отримують завдання.
-
Для учнів 3-х груп розроблені вчителем завдання.
+
Завдання для групи №1
Завдання для групи №1
-
1.Встановити види структурної організації білкових молекул.
+
1.Встановити будову білкових молекул.
   
   
-
2.Довести наявність пептидного зв язку в розчині яєчного білку.
+
2.Довести наявність пептидного звязку у білкових молекулах.
Завдання для групи №2
Завдання для групи №2
-
1.Виявити наявність білку в мясному бульоні.
+
1.Провести дослідження  наявності білка у молочних продуктах та бульоні з кубиків "Галина Бланка"
-
 
+
-
2.Довести що до складу вовни входять білки.
+
Завдання для групи №3
Завдання для групи №3
-
1 Що таке денатурація білків?
+
1 Вияснити всі за та проти вегетаріанства?
-
 
+
-
2.Виявити під дією яких чинників відбуваеться денатурація білка.
+
Учні  обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах).  
Учні  обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах).  
Строка 111: Строка 104:
[https://docs.google.com/file/d/0B2L3Deq9yl7oNlNTVl9fd2p0ZzQ/edit?usp=sharing Звіт учнів]
[https://docs.google.com/file/d/0B2L3Deq9yl7oNlNTVl9fd2p0ZzQ/edit?usp=sharing Звіт учнів]
-
 
-
[https://docs.google.com/file/d/0B2L3Deq9yl7oOUllMG5la0N6LVE/edit?usp=sharing Презентація учнівська]
 
==Оцінювання==
==Оцінювання==

Текущая версия на 06:40, 15 мая 2013

Содержание

Автор проекту

Полулях Тетяна Миколаївна, вчитель хімії Новомихайлівського НВК Чернігівського району Запорізької області

Назва проекту

Такі знайомі та незнайомі білки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

хімія, біологія, інформатика

Вік учнів, клас

9 клас. 14-15 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 9 клас. Тема уроку: Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Проект спрямований на розширення знань про органічні речовини, які входять до складу живих організмів; забезпечення обізнаності учнів з питань будови, властивостей, функцій білків як природних полімерів; сформування практичних навиків розпізнавання білків та виявлення їх властивостей.Учасники проекту проводять дослідження та пошук інформації для вичерпних відповідей на поставленні тематичні запитання. Учні будуть складати звіти за результатами досліджень та знайденою інформацією. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету та інших наукових видань, що розкривають суть змістовних питань. Учні будуть розробляти Інформаційний бюлетень, та створюють свою мультимедійну презентації для учнів класу та учнів школи. В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Питання проекту

Ключове питання

Чи ти знаеш все про себе?

Тематичні питання

- Чи можна назвати білки "ланцюжками життя"?

- Як розпізнати білки?

- Чи потрібні білки дітям та спортсменам?

- Чи корисне вегетаріанство?

Змістові питання

- Що таке білки?

- Яка будова білків?

- Чи є білки в продуктах харчування?

План вивчення теми (вставити файл)

Два 45-хвилинні урок. З використанням методу проектів три 45-хвилинні уроки.

План вивчення

План впровадження

Навчальні цілі

Формувати в учнів знання про пептиди, поняття про білки як природні високомолекулярні сполуки , первинну, вторинну , третинну й четвертинну структури білкових молекул , ознайомити з фізичними й хімічними властивостями білків на прикладі гідролізу та денатурації , з кольоровими реакціями білків як якісними реакціями на білки, формувати уявлення про матеріальну едність світу , діалектичні положення про перехід кількісних змін у якісні , про організацію речовини "від простої до складної" на прикладі білків. Розвивати пізнавальні здібності, логічне мислення: вміння робити висновки, порівнювати, виділяти головне. Виховувати культуру розумової праці, самовладання, емпатію, вміння працювати індивідуально та в групі.

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми. Вчитель роздає дітям буклет, який пояснює особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту та знають техніку безпеки при роботі з лугами та скляним посудом. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що таке життя? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Як хімія допомагає краще зрозуміти оточуючий світ? Чи можна білки назвати речовинами велетнями? Як хімія допоможе краще пізнати себе?

Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в групи для розробки та впровадження проектів. Друге заняття Учні збираються в групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць,готують фотоальбом про свою діяльність, узагальнюють дані, роблять висновки. Готують презентаці, бюлетень, Третє заняття Продуктом стає мультимедійні презентаціїзаголовок ссылки, інформаційний бюлетень . Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням свого класу та паралельного класу , батькам.

Презентація вчителя

Публікація вчителя

Інструкція поділу на групи

Діяльність учнів

Учні отримують завдання.

Завдання для групи №1

1.Встановити будову білкових молекул.

2.Довести наявність пептидного звязку у білкових молекулах.

Завдання для групи №2

1.Провести дослідження наявності білка у молочних продуктах та бульоні з кубиків "Галина Бланка"

Завдання для групи №3

1 Вияснити всі за та проти вегетаріанства?

Учні обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки та фотоальбом своєї діяльності.Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень. Продуктом стає мультимедійні презентації, , інформаційний бюлетень . Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням свого класу та учням паралельних класів, батькам.

Учнівська публікація

Презентація учнівська

Звіт учнів

Оцінювання

На початку проекту обговорюємо основні запитання, учні переглядають презентацію вчителя та її обговорюють. Учні працюють з таблицею «ЗХД». Впродовж роботи над проектом вчитель консультує учнів, організовує самостійну роботу та організовує взаємооцінювання. Наприкінці роботи над проектом учні захищають презентації, представляють публікацію та проводять взаємооцінювання діяльності своїх груп.


Опитування учнів з теми "Білки"

Діаграма оцінювання

Інструкція для роботи з лугами

Інструкція для роботи з нагрівальними приладами

Мій щоденник досліджень

Памятка для пошуку інформації в мережі Інтернет

Таблиця ЗХД

Письмові тести для оцінювання

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Оцінювання знань учнів у групах

Діаграма оцінювання

Тести з теми "Будова та властивості білків."

Корисні ресурси

Реактиви: купрум ІІ сульфат; натрій гідроксид, нітратна кислота; спирт; пробірки; штатив; нагрівач, білок куриного яйця , спирт , солі важких металів, вода,мясний бульон. Компьютер, мультимедійна дошка, проектор, фотоапарат

Посилання на джерела інформації

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.