Портфоліо проекту "Хімія.Чи потрібна вона нам?"

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети)
(План вивчення теми (вставити файл))
 
(34 промежуточные версии не показаны)
Строка 11: Строка 11:
==Вік учнів, клас==
==Вік учнів, клас==
 +
 +
12-13 років, 7клас.
==Стислий опис проекту ==
==Стислий опис проекту ==
 +
 +
Навчальний проект з хімії.  7клас
 +
Тема:Вступ.Хімія- природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімічних знань.  Проект спрямований на формування уявлення про предмет вивчення хімії, встановлення зв’зку хімії з іншими природничими науками.Для його реалізації учасники проекту збирають інформацію про значення основних етапів розвитку хімії як науки та їх особливості; з’ясовують основні напрямки застосування хімічних знань; звертають увагу на вплив хімії на розвиток цивілізації.Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 4-5 чоловік, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань і складають звіт.Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді буклету, мультимедійної презентації або розміщується на веб- сайті.
== Питання проекту ==
== Питання проекту ==
===''Ключове питання''===
===''Ключове питання''===
 +
 +
Чи змогло би людство прожити без хімії?
===''Тематичні питання''===
===''Тематичні питання''===
 +
 +
1.Чи потрібно вивчати хімію?
 +
 +
2. Як історичні події впливають на розвиток хімії?
===''Змістові питання''===
===''Змістові питання''===
 +
 +
1. Що вивчає наука хімія?
 +
 +
2. Які етапи становлення хімії?
==План вивчення теми (вставити файл)==
==План вивчення теми (вставити файл)==
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VZTBXZUlNblJaU00/edit?usp=sharing План вивчення теми]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VRjhoVVBYSWpVYjg/edit?usp=sharing План впровадження]
==Навчальні цілі==
==Навчальні цілі==
 +
1.Ознайомити з особливостями розвитку хімії як науки.
 +
 +
2. Розглянути основні етапи розаитку хімії.
 +
 +
3.Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.
 +
 +
4. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.
 +
 +
5. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 +
 +
6. Формувати вміння працювати в колективі.
 +
 +
7. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи .
 +
 +
8. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).
 +
 +
9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 +
 +
10. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/ правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.
 +
 +
11. Опановувати основи авторського права.
 +
 +
12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 +
 +
13. Навчитися презентувати свою роботу(презентація, буклет).
==Діяльність вчителя==
==Діяльність вчителя==
 +
'''Підготовка до вивчення теми'''
 +
 +
Учитель видає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.
 +
 +
'''Перше заняття'''
 +
 +
Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи змогло би людство прожити без хімії? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:
 +
-Чи потрібно вивчати хімію?
 +
-Як історичні події впливають на розвиток хімії?
 +
 +
''Перед початком роботи вчитель:''
 +
 +
–обов’язково знайомить дітей з Законом  про авторське право;
 +
 +
–пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);
 +
 +
-нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.
 +
 +
'''Друге заняття'''
 +
 +
Вчитель слідкує за роботою групп, коректує і спрямовує їх роботу.Продуктом данного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження.
 +
 +
'''Третє заняття'''
 +
 +
Оцінювання учнівських робіт
 +
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VWlBteTJuYmJtUHM/edit?usp=sharing презентація вчителя]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VbWxVaENhXzgtSms/edit?usp=sharing документ для фасилітації]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VRmZpM2NyOXZEWFk/edit?usp=sharing буклет "Хімія. Чи потрібна вона нам?"]
==Діяльність учнів==
==Діяльність учнів==
 +
'''Підготовка до вивчення теми'''
 +
Учні опрацьовують інструкції з правил техніки безпеки з хімії та безпечної роботи в інтернеті.
 +
 +
Обєднуються в групи
 +
 +
'''Перше заняття'''
 +
 +
- шукають інформацію в інтернеті;
 +
 +
- використовують літературу, як джерело інформації; 
 +
 +
- готують журнали досліджень;
 +
 +
- опрацьовують інструкції з проведення експериментальної частини проекту.
 +
 +
'''Друге заняття'''
 +
 +
- проводять дослідження;
 +
 +
- оформлюють результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм;
 +
 +
- роблять висновки, узагальнення;
 +
 +
- готують презентацію, бюллетень, буклет або веб-сайт.
 +
 +
'''Третє заняття'''
 +
 +
- учні презентують роботи;
 +
 +
- взаємооцінка робіт за критеріями, передбаченими у формі оцінювання;
 +
 +
- презентація результатів досліджень у вигляді проектів учням паралельних класів, батькам;
 +
 +
- розміщення робіт на веб-сайті.
 +
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VNjVZMmJSaFY4MEU/edit?usp=sharing учнівська презентація]
==Оцінювання==
==Оцінювання==
 +
 +
На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД- таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють,а також показують свої попередні знання щодо вивчення історії хімії. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки, Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та ін.. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання  та спрямовує їх у виконанні завдань проектів.
 +
Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати , чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюють у малих групах над створенням презентації, публікації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін. , який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.
 +
 +
[https://docs.google.com/forms/d/1IYPyjIs58pm2FGeMOhza0f4J72q0kDd5oC9RSetEkUA/viewform Опитування учнів з теми "Хімія"]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VdXlGb2xUZnpGYms/edit?usp=sharing поділ на групи]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VZ19Idy0xaGNTVUU/edit?usp=sharing діаграма навчального проекту]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VZ19Idy0xaGNTVUU/edit?usp=sharing діаграма навчального проекту]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VZURLYjF1c3NJVkU/edit?usp=sharing Інструкція для виконання досліджень]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VWlBnQVU0emNoSE0/edit?usp=sharing форма оцінювання учнівської роботи]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VSEl6MlBMZnlzNjQ/edit?usp=sharing тест]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VNG8tLU5WV01ja28/edit?usp=sharing таблиця ЗХД]
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VNkR0SWZrektEUU0/edit?usp=sharing мій журнал досліджень]
==Корисні ресурси==
==Корисні ресурси==
 +
 +
[https://docs.google.com/file/d/0B2V7QrzS2B5VQWhwMkYxY1RzRms/edit?usp=sharing Список використаних джерел]
== Інші документи ==
== Інші документи ==

Текущая версия на 11:54, 29 марта 2013

Содержание

Автор проекту

Плетінь Світлана Олексіївна

Назва проекту

Хімія. Чи потрібна вона нам?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Природознавство. Історія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 7клас Тема:Вступ.Хімія- природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімічних знань. Проект спрямований на формування уявлення про предмет вивчення хімії, встановлення зв’зку хімії з іншими природничими науками.Для його реалізації учасники проекту збирають інформацію про значення основних етапів розвитку хімії як науки та їх особливості; з’ясовують основні напрямки застосування хімічних знань; звертають увагу на вплив хімії на розвиток цивілізації.Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 4-5 чоловік, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань і складають звіт.Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді буклету, мультимедійної презентації або розміщується на веб- сайті.

Питання проекту

Ключове питання

Чи змогло би людство прожити без хімії?

Тематичні питання

1.Чи потрібно вивчати хімію?

2. Як історичні події впливають на розвиток хімії?

Змістові питання

1. Що вивчає наука хімія?

2. Які етапи становлення хімії?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

1.Ознайомити з особливостями розвитку хімії як науки.

2. Розглянути основні етапи розаитку хімії.

3.Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.

4. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.

5. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

6. Формувати вміння працювати в колективі.

7. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи .

8. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).

9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

10. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/ правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11. Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13. Навчитися презентувати свою роботу(презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми

Учитель видає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи змогло би людство прожити без хімії? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: -Чи потрібно вивчати хімію? -Як історичні події впливають на розвиток хімії?

Перед початком роботи вчитель:

–обов’язково знайомить дітей з Законом  про авторське право;
–пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); 
-нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Друге заняття

Вчитель слідкує за роботою групп, коректує і спрямовує їх роботу.Продуктом данного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження.

Третє заняття

Оцінювання учнівських робіт


презентація вчителя

документ для фасилітації

буклет "Хімія. Чи потрібна вона нам?"

Діяльність учнів

Підготовка до вивчення теми

Учні опрацьовують інструкції з правил техніки безпеки з хімії та безпечної роботи в інтернеті.

Обєднуються в групи

Перше заняття

- шукають інформацію в інтернеті;

- використовують літературу, як джерело інформації;

- готують журнали досліджень;

- опрацьовують інструкції з проведення експериментальної частини проекту.

Друге заняття

- проводять дослідження;

- оформлюють результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм;

- роблять висновки, узагальнення;

- готують презентацію, бюллетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

- учні презентують роботи;

- взаємооцінка робіт за критеріями, передбаченими у формі оцінювання;

- презентація результатів досліджень у вигляді проектів учням паралельних класів, батькам;

- розміщення робіт на веб-сайті.


учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД- таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють,а також показують свої попередні знання щодо вивчення історії хімії. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки, Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та ін.. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати , чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюють у малих групах над створенням презентації, публікації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін. , який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Опитування учнів з теми "Хімія"

поділ на групи

діаграма навчального проекту

діаграма навчального проекту

Інструкція для виконання досліджень

форма оцінювання учнівської роботи

тест

таблиця ЗХД

мій журнал досліджень

Корисні ресурси

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.