Портфоліо проекту "Хімія.Чи потрібна вона нам?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Плетінь Світлана Олексіївна

Назва проекту

Хімія. Чи потрібна вона нам?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Природознавство. Історія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 7клас Тема:Вступ.Хімія- природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімічних знань. Проект спрямований на формування уявлення про предмет вивчення хімії, встановлення зв’зку хімії з іншими природничими науками.Для його реалізації учасники проекту збирають інформацію про значення основних етапів розвитку хімії як науки та їх особливості; з’ясовують основні напрямки застосування хімічних знань; звертають увагу на вплив хімії на розвиток цивілізації.Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 4-5 чоловік, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань і складають звіт.Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді буклету, мультимедійної презентації або розміщується на веб- сайті.

Питання проекту

Ключове питання

Чи змогло би людство прожити без хімії?

Тематичні питання

1.Чи потрібно вивчати хімію?

2. Як історичні події впливають на розвиток хімії?

Змістові питання

1. Що вивчає наука хімія?

2. Які етапи становлення хімії?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

1.Ознайомити з особливостями розвитку хімії як науки.

2. Розглянути основні етапи розаитку хімії.

3.Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.

4. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.

5. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

6. Формувати вміння працювати в колективі.

7. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи .

8. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).

9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

10. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/ правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11. Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13. Навчитися презентувати свою роботу(презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми

Учитель видає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи змогло би людство прожити без хімії? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: -Чи потрібно вивчати хімію? -Як історичні події впливають на розвиток хімії?

Перед початком роботи вчитель:

–обов’язково знайомить дітей з Законом  про авторське право;
–пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); 
-нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Друге заняття

Вчитель слідкує за роботою групп, коректує і спрямовує їх роботу.Продуктом данного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження.

Третє заняття

Оцінювання учнівських робіт

Діяльність учнів

Підготовка до вивчення теми

Учні опрацьовують інструкції з правил техніки безпеки з хімії та безпечної роботи в інтернеті.

Обєднуються в групи

Перше заняття

- шукають інформацію в інтернеті;

- використовують літературу, як джерело інформації;

- готують журнали досліджень;

- опрацьовують інструкції з проведення експериментальної частини проекту.

Друге заняття

- проводять дослідження;

- оформлюють результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм;

- роблять висновки, узагальнення;

- готують презентацію, бюллетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

- учні преставляють роботи;

- взаємооцінка робіт за критеріями, передбаченими у формі оцінювання;

- презентація результатів досліджень у вигляді проектів учням паралельних класів, батькам;

- розміщення робіт на веб-сайті.

Оцінювання

Корисні ресурси

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.