Портфоліо проекту "Цінності життя"

Материал из ЗапоВики

Версия от 18:12, 11 июня 2013; Klara (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Голдобіна Клара Борисівна

Назва проекту

"Цінності Життя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Проект для виховних годин в позаурочний час.

Дотичні предмети: етика, екологія, українська та російська література, основи християнської культури.

Вік учнів, клас

13 -14 років, 7й - 8й клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає роботу у чнів у позаурочний час, на виховній годині. Вибрана тема та метод проекту покликані показати дітям цінність тих речей, що не вимірюється за домомогою грошей; допомогти зрозуміти взаємозвязок матеріальних благ та духовних цінностей у нашому житті. Сприяти духовному розвитку підлітків. Підвести до загального висновку, що найвищою цінністю є саме життя і його потрібно цінувати, як власне, так і життя інших людей. Проект дозволить удосконалити вміння: порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки; аргументувати та доводити власну думку; робити висновки.

Питання проекту

Ключове питання

Яка найвища цінність у житті людини?

Тематичні питання

Що дають людині матеріальні блага?

Що дають людині духовні цінності?

Які цінності більш важливі для сучасних підлітків?

Чи існує взаємозв'язок між матеріальними та духовними цінностями?

Змістові питання

Що таке цінність?

Назвіть види цінностей?

Які матеріальні цінності ви знаєте?

Які духовні цінності ви знаєте?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

1)Сформувати уявлення про проект як вид пошукової діяльності, яка має кінцевий результат - продукт діяльності.

2)Удосконалювати навички використання мережі Інтернет для пошуку інформації з теми проекту: швидко та ефективно шукати, критично та компетентно оцінювати інформацію, творчо використовувати ці дані для отримання результату.

3)Учні мають використати навички роботи в редакторі презентацій для оформлення підсумкових матеріалів з теми проекту.

Діяльність вчителя

На початку роботи вчитель знайомить учнів з особливостями методу проектів. Вчитель має відібрати безпечні веб-ресурси з інтернету та за допомогою вчителя інформатики розмістити їх на шкільному сервері або на локальному сервері. Серед цих сайтів має бути 1-2 таких, зміст яких не дозволяє стверджувати, що інформацію, розміщена на них є достовірною. Також вчитель має організувати додаткові заняття з учнями, щоб обговорити з ними закон про авторське право та питання безпеки в інтернеті. Створює шаблони необхідних документів для підтримки учнів. Які потребують допомоги у навчанні. Домовитись із батьками про допомогу учням у виконанні проекту. Перевіряє, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої висновки, думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Вчитель ставить перед учнями ключове запитання, показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення змістових та тематичних запитань,допомагає учням об’єднатися в малі групи для розробки та захисту проектів.

Стартова презентація учителя

Буклет про метод проектів для батьків

Документ для фасилітації

Інструкція Як створити презентацію

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє запитання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Вчитель надає учням коментарі, які сприяють корекції знань, кращому розумінню теми. В групах діти виконують дослідження. Нотують у журналах отримані данні, результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень,спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, діаграм, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію (відповідно до контрольного списку). Продуктом стає мультимедійна презентація. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором групи учням паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Приклад учнівської роботи (презентація)

Оцінювання

Он-лайн анкета "Цінності життя"

Опитування з теми

ЗХД Таблиця

Організаціна діаграма

Журнал спостережень

Форма оцінювання презентації

Контрольний список для здійснення рефлексії учнями

Корисні ресурси

Інші документи

Список використаних джерел

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.