Портфоліо проекту Educational System

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Руцька Любов Вікторівна

Ужва Людмила Андріївна

Каулько Ольга Григорівна

Назва проекту

Educational System in Britain.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - англійська мова Другорядні предмети: українська мова, географія, всесвітня історія, інформатика

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас.

Стислий опис проекту

В даному проекті розглядаеться ситема шкільної освіти в Великій Британії. Діти досліджують основні особливості шлільного навчання, виділяють відмінні та схожі моменти в системі шкільної освіти Британії та України. Робота над проектом розвиває в учнів навички критичного мислення,вдосконалює навички спілкування англійською мовою з даної теми. Робота в групах сприияє підвищенню мотивації та більш активній роботі над завданнями.

Питання проекту

Ключове питання

Британська освіта найкраща?

Тематичні питання

Що являє собою британська система освіти? З чого складається Британська система освіти? Які відмінності Української та Британської систем освіти?

Змістові питання

В чому переваги та недоліки приватних та державних шкіл у Великобританії? Школи для дівчат та хлопців - це добре чи погано? Чим відрізняються британська та українська системи освіти? Яка з цих систем більш ефективна? Чому?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні повинні знати: -складові частини британської та української систем освіти; -типи шкіл в британській системі освіти -особливості навчальної поведінки старшокласників у різних країнах; Вміти: - коректно сприймати новий досвід та ділитися своїм власним; -працювати ефективно в групові та парній видах роботи; -правильно використовувати словник та граматичний посібник під час самостійної роботи; -уважно слідкувати за презентовани матеріалом та занотовувати важливі факти -самостійно працювати над проектним завданням -самостійно та відповідально вирішувати стандартні завданя ,максимально використовуючи наявні засоби та форми навчання; -за ситуацією вживати досвід та набуті мовні та мовленнєві навички; -запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти; - пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію; - висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним

Діяльність вчителя

Презентація вчителя


Публікація вчителя


Безпечний Інтернет


Фасилітація

Діяльність учнів

Учнівська презентація

Оцінювання

ЗХД таблиця


Анкета


Поточне оцінювання


Оціночний лист презентації

Корисні ресурси

Перелік посилань


Форма батьківського дозволу

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.