Проект №2. "Добро починається з тебе" Єрохіна Валентина Вікторівна,Огурцова Надія Олексіївна

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


== Автори проекта ==Огурцова Надія Олексіївна та Єрохіна Валентина Вікторівна

== Предмет, класс ==Християнська культура 8 клас

== Краткая аннотация проекта ==Цей проект розрахований для учнів 6-8 класів. Мета проекту:- ознайомити учнів із традиціями доброчинності як історичними та духовними надбаннями українського народу, його національною спадщиною; - практичне формування у дітей ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних орієнтирів); - популяризація благодійності як практичного втілення духовних надбань людини, національних та загальнолюдських цінностей. Очікувані результати: Розвиток життєвих компетенцій учнів;         Набуття навичок дослідників;         Розвиток почуття милосердя, доброти;         Вироблення вмінь самостійно працювати з додатковою літературою, систематизувати матеріали, робити висновки;         Розвиток умінь працювати в команді;         Удосконалення вмінь презентувати результати досліджень;         Формування активної життєвої позиції.

== Вопросы, направляющие проект ==Чи завжди доброта� веде до добра?�� Що є добро для людей?� Що є добро для Бога? �Хто творець добра в нашіх душах?� Яка доброта не на користь?� Хто тут на землі, був зразком для людей?�

===Основополагающий вопрос===Чи завжди доброта� веде до добра?��


===Проблемные вопросы===Хто творець добра в нашіх душах?� Что, по мнению Бога,� является добром для людини?

===Учебные вопросы===Що є добро для людей?� Що є добро для Бога? Яка доброта не на користь?� Хто тут на землі, був зразком для людей?�

==План проведения проекта==І. Підготовчий:

   1) визначення мети і теми проекту; 
   2) розробка і формулювання підтем.

II. Планування роботи над проектом (пропонуються джерела і способи одержання інформації). III. Пошук, накопичення, систематизація і опрацювання інформації. IV. Реалізація проекту (позакласні заходи, творчі конкурси, доброчинна діяльність). V. Оформлення результатів (доповіді, творчі роботи, презентація). VI. Звіт про роботу. VII. Підведення підсумків роботи.

Содержание

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.