Проект №3. "Світло для світла" Духанова Ірина Станіславівна, Кацило Наталя Вікторівна

Материал из ЗапоВики

Версия от 17:34, 22 ноября 2012; Гура Светлана Павловна (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекта

Кацило Наталя Вікторівна, школа №23. Духанова Ірина Станіславівна, гімназія №10.

Предмет, класс

Основи християнської культури, 6 клас.

Краткая аннотация проекта

 • В проекті учні будуть розглядати і досліджувати хто такі вчителі, життя та діяльність Ісуса Христа та апостолів; чи можна Ісуса назвати сучасним учителем; на прикладах Святого Письма формувати ставлення до Бога і Божих настанов; вирішувати життєві ситуації через самопізнання, через поєднання віри та розуму, власний досвід переживань та вчинків, розкриття та реалізацію потреби жити за загальнолюдськими цінностями (любов, добро, чесність, мудрість, щедрість, лагідність, покірність, справедливість, доброзичливість) та творити добро. Вчитися бути ЛЮДИНОЮ.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

 • Кого ми можемо назвати променем любові?

Проблемные вопросы

 • Чому Ісус Христос говорить, що Він дорога, і правда, і життя? Чи можна назвати Ісуса Христа сучасним учителем?

Учебные вопросы

1. Хто такі вчителі? 2. Через що навчає Ісус? 3. Чи актуальне вчення Ісуса в наш час?

План проведения проекта

 • № п/п Що потрібно зробити перед початком проекту? Коли це слід зробити?
 • 1.Зарезервувати час в комп’ютерному класі або бібліотеці * В перший етап роботи
 • 2.Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть

використовуватись. За один тиждень

 • 3.Встановити до папки вибране, закладки на сайти, які будуть
використовуватися в проекті		            На початку роботи
 • 4.Провести додаткове заняття з класом За два тижня
 • 5.Розмістити статтю у шкільній газеті За три дні
 • 6.Запросити директора школи, інших вчителів для ознайомлення

з роботою учнів За тиждень

 • 7.Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи

по змінах За два тижня

 • 8.Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб-сайт
для використання учнями протягом виконання проекту		За тиждень
 • 9.Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному
комп’ютері та можливості доступу до них учнями 	    Після кожного етапу роботи

1* 0.Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички

роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих,
хто таких навичок не має 		            За два тижні
 • 11.Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті На першому уроці
 • 12.Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал,
надати рекомендації для подальшої роботи            В перший тиждень
 • 13.Організувати самостійну роботу учнів в проекті В перший тиждень
 • 14.Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів

проекту В перший тиждень

 • 15.Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як

вони мають прийти до школи За декілька днів

 • 16.Запросити директора школи, подивитися, як працюють учні Через тиждень
 • 17.Призначити учнівську конференцію, присвячену проекту На другому тижні
 • 18.Оцінити учнівські проекти 3-й тиждень

19.Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про

те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки
учнів,вчителів). 		                3-й тиждень
 • 20.Призначити презентацію для батьківських зборів. 3-й тиждень
 • 21.Включити результати цього проекту в наступні уроки свого

навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання При плануванні календарного

є також важливими		                 плану на наступний нав.рік

Визитная карточка проекта

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.