Тарас Шевченко - поет і художник

Материал из ЗапоВики

Версия от 08:15, 9 января 2013; Діденко Зоя Миколаївна (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

В історії художньої культури кожного народу є митці, імена яких овіяні особливою любов'ю і славою як найдорожча національна святиня і гордість.

Таким митцем в Україні є Тарас Григорович Шевченко — великий народний поет і художник,

Поезія і живопис у творчості Т. Г. Шевченка нерозривно пов'язані. У живописі він був поетом, у поезії — живописцем. Малювання і поезія стали для митця життєвою потребою, вираженням його творчої індивідуальності.

До нас дійшло двісті сорок поетичних творів Великого Кобзаря і тисяча двісті мистецьких робіт художника. Шевченко пробував себе у різноманітній техніці, навіть у скульптурі, а за успіхи у гравюрі йому було присвоєно звання академіка.

Значення творчості Тараса Шевченка для розвитку вітчизняної дитячої літератури можна оцінити тільки позитивно.

Тараса Григоровича справедливо вважають основоположником не тільки ″дорослої″ нової української літератури, а й літератури для дітей. Його творчість (поезії про дітей, матерів, пейзажна лірика) збагатила літературу для дітей.

Шевченківські твори широко представлені в чинних підручниках для читання в 2 – 4-му класах. Зокрема, в авторських читанках

О.Я. Савченко пропонуються для ознайомлення й вивчення такі поезії:

  •  у другому класі – ″Тече вода з-під явора…″, ″Дивлюся, аж світає, край неба палає…″, ″Встала й весна, чорну землю сонну розбудила…″, ″Защебетав жайворонок, угору летючи…″, ″Зоре моя вечірняя…″, ″Зацвіла в долині червона калина…″; 
  •  у третьому класі – ″Село! І серце одпочине…″, ″Тече вода із-за гаю…″;
  •  у четвертому класі – ″Вітер з гаєм розмовляє…″, ″Садок вишневий коло хати…″, ″Реве та стогне Дніпр широкий…″

До багато творів письменника було написано музику

[1]

 Література

1. Савченко О.Я.Читанка:Підруч.для 2 кл.-К.:Освіта, 2002.-Ч.І.-с.22

2. Савченко О.Я.Читанка:Підруч.для 2 кл.-К.:Освіта,2002.-Ч.ІІ.-с.5-7

3. Савченко О.Я.Читанка:Підруч.для 3кл.-К.:Освіта,2004.-Ч.ІІ.с.24-25

4. Савченко О.Я.Читанка:Підруч.для 4кл.-К.:Освіта,2004.-Ч.ІІ.с.36-38]]<br>

Автор статті вчитель Вільнянської гімназії "Світоч" Діденко Зоя Миколаївна


Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.