Токмакская общеобразовательная школа I - III ступеней № 1

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І—ІІІ ступенів № 1

Ім’я: Загальноосвітня школа №1Токмацької міської ради Запорізької області

Рік народження: 1985

Вік: “Молодість”

Освіта: Особистісна,компетентнісна,якісна

Рисунок2.jpg

Ось, вже 25 рік колектив школи впевнено крокує сходинками педагогічного олімпу по дорозі до знань, знаходиться у постійному русі до навчання, яке розвиває здібності, впроваджує інноваційні форми та методи через діяльнісний підхід до учнів.

Метою роботи є ціленаправлене формування людських здібностей, і перш за все, розумного, конгнітивного мислення.

333.jpg

Директор:
25 років керує школою Шевченко Ася Володимирівна, професіонал своєї справи, справжній лідер, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, «Відмінник освіти»,має нагрудний знак �« А.С. Макаренко». Вона об’єднала в дружній колектив різних, незнаних людей, які стали кращими вчителями міста.

Вита11111.png

Заступник директора з навчально-методичної роботи:
КАРАЙОН ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА,Стаж роботи- 29 років Вчитель вищої категорії, Старший вчитель

IMG 0563333.jpg

Заступники директора з навчально-методичної роботи школа І ступені:
ТАТАРКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА,Стаж роботи- 26 років Вчитель вищої категорії, Старший вчитель


IMG 0565555.jpg

Заступник директора з виховної роботи:
РЕКУНЕНКО ІРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА IMG 059555.jpg


Гімн школи


Муз. В. Гаряги,Сл. Л.Макаренко

Спешу сегодня, как всегда я в школу первую.
И для меня дороже школи больше нет.
Здесь ждут меня друзья, мои учителя,
И люди милые, без школы нам нельзя.
В городе славном и солнечном

Припев:

Первая, ты школа первая,
И для меня ты будешь первой на всегда.
Первая, ты школа первая,
Район любимый, Ахрамеевка, моя.

Мой класс весёлый, озорной и самый
Как не хотелось всем уроки нам учить.
Здесь музыканты мы, здесь и певицы мы,
И нам дано так нашу Родину любить.

Припев:


Звонок последний прозвенит, как по душе печаль.
И тот звонок мне будет душу бередить.
Скажи мне как мне быть, ну подскажи, как быть.
И не смогу я школу первую забыть.
Припев:

Емблема школи

Emblema school1.gif


Те, що я чую, я забуваю
Те, що я бачу, я пам”ятаю,
Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій


Школа розпочала свою діяльність у вересні 1985 р. У 2008—2009 н.р. в школі навчається 798 учнів.

В нашій школі склалися вчительські династії

Вита222.png
1.СОЛОДОВНИК Людмила Василівна

  ЗАЛОЗНА Анна Володимирівна

2.ЧАГОВЕЦЬ Лариса Володимирівна

  ЧАГОВЕЦЬ  Олена Вікторівна

3.КУЗЬМЕНКО Зінаїда Олексіївна

  КРУТЬ Лариса Сергіївна

4.ВАСИЛЬЄВА Олена Вікторівна

  ВАСИЛЬЄВА  Наталія Михайлівна

5.ШЕВЧЕНКО Ася Володимирівна

  ШЕВЧЕНКО (Пальтова) Алла Станіславівна

6.КРИНИЦЬКА Галина Яківна

  КРИНИЦЬКА Світлана Олександрівна


У школі організовано профільне навчання. Навчання та виховання здійснюють вчителів та керівників гуртків.

вчителя мають

Заслужений вчитель України - 1
'Нагрудний знак "Відмінник освіти України",нагрудний знак « А.С. Макаренко» - 1
Мають звання "Вчитель—методист" - 7
Звання "Старший вчитель" - 10
Вищу кваліфікаційну категорію - 25

Багато випускників нашої школи повернулися до рідної АЛЬМА МАТЕРІ в якості вчителів

Калітка Рита Дмитрівна( вчитель математики)
Залозна Анна Володимирівна (вчитель хімії)
Кромченко Анна Іванівна (вчитель української мови та літератури)
Безбабна Оксана Борисівна (вчитель з ОБЖ)
Калінін Євген Геннадійович (вчитель географії)
Анішкевич Юлія Володимирівна (вихователь)
Соловей Володимир Володимирович (вчитель технічної праці)
Колпакова Тетяна Леонідівна(вчитель географії)

За всі роки школа випустила :

87 учні з золотою медаллю


54 учні зі срібною медаллю


75% випускників вступають до вищих навчальних закладів

Видатні люди серед випускників школи:

Ласкін Віктор Михайлович – займається науково-дослідними роботами у сфері електрофізичних методів обробки поверхонь, працює у Науково-дослідному інституті спеціальних технологій старшим науковим співробітником, має патент України на винахід та 5 наукових робіт.


БОНДАРЄВ ЄДУАРД - в м .Дніпропетровськ працює помічником головного судді в арбітражному суді, адвокат має 4 вищі освіти, закінчив 2 академії, 2 університети.

САМКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – захистила кандидатську дисертацію викладач, доцент історичного факультету Запорізького національного університету. Має наукові роботи

САРДАК ОЛЕНА – кандидат економічних наук, працює в Донецькому університеті

ПОТАПЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА – кандидат юридичних наук, працює в Миколаївському університеті.

ЧУЙКО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – військове звання «Підполковник» МВС, працює в м.Сімферополі начальником відділу безпеки.

САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ – головний архітектор нашого міста

ШЕВЧЕНКО АЛЛА СТАНИСЛОВОВНА – работает в России директором Калужской школы.


КОВПАШКО ИВАН – г.Киев телевидение НТВ – журналист.


КУЛИК ЕВГЕНИЙ – Генеральный штаб российской армии г.Москва заместитель.начальника шта

ДОБРОЛЮБОВА АННА - работает в Министерстве здравоохранения в России советник Минздрав соцразвития Российской Федерации г.Москва


ДОБРОЛЮБОВ ДМИТРИЙ – заместитель коммерческого директора фирмы «Маунтинг» - по установке, подготовке и переработке газа.

Методична робота

Колектив школи намагається виховувати, навчати інтелекту, високо ерудовану людину, навчену “ лету думки”, умінню відчувати здібності, потребувати самовдосконалення.

Школа- здоров'я та інтерактивного навчання

Кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу і чую я трохи пам”ятаю.
Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую,бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.


Інтерактивні методи – не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери у класі,
яка активізує пізнавальну діяльність, найкраще сприяє співробітництву,
порозумінню і доброзичливості,
надає можливості дійсно реалізувати особистісне – орієнтоване навчання,
забезпечити високу результативність уроку, підвищити мотивацію учнів до навчання.

Ефективність впровадження в школі інноваційних технологій напрямлено на:

глибину самоаналізу діяльності учнів і вчителя за певний період;

розробку методичних проблем, реалізація яких забезпечуватиме подальшу роботу учнівського колективу;

динаміка рівня навченості та рівня освіти школярів.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ

“Впровадження інноваційних процесів через діяльнісний підхід до організації становлення особистості учня і вчителя ”

Педагогічні тренінги:
“Сучасні педагогічні технології” “Інноваційні технології, їх впровадження”, “Впровадження електронних засобів навчання”, “Підтримка педагогічних пошуків та творчої ініціативи вчителів при впровадженні здоров’язбережувальних форм та методів”, “Виявлення та діагностика інноваційної ініціативи вчителів”

Наради при завучі:
Методичний ринг “Інноваційна діяльність вчителя”, “Самоосвіта вчителя з проблем інноваційної діяльності”
Педагогічні ради:
“Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня та вчителя засобами здоров’язбережувальних методик ” Ділова гра: “Робота педагогічного колективу щодо впровадження інноваційних технологій”

Технології навчання

Діяльнісний підхід до розвитку освіти(навчальний модуль)

Інтерактивний підхід донавчання

Проективна технологія

Проблемне навчання
Здоров’язберегаючі прийоми

Диференційоване навчання
Розвиваюче навчання
Технологія оптимального читання за (О.М. Зайцевим)

Другий рік у школі працює «Школа здоров’я». Ця робота зорієнтована на здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, виховання культури здоров’я. Вона ведеться через упровадження найдоступніших елементів оздоровчих методів і форм. На уроках в початкових класах для зняття напруження в опорно-м’язовому апараті при довготривалому сидінні стали улюблені дітьми вправи з мішечками з морською сіллю та цілющими рослинами; застосовують вправт для м’яких м’язів рук з горіхами або каштанами. Або звичайними дерев’яними ребристими олівцями.

Вита333.png

Інформаційно-комп’ютерні технології

Вита4.jpg
Вита5.jpg

З 2001 року школа має сучасний комп’ютерний клас. З 2003 року під’єднана до мережі Інтернет.У 2008 році було оновлено обладнання кабінету інформатики.На цей час школа має 15 комп’ютерів, два мультимедійних пректора, ноутбук, три принтера.ІКТ викладаються з другого класу, працюють факультативи з WEB-дизайну. Учні приймають участь в шкільному конкурсі з ІКТ "Крок у майбутнє". Вчителі школи проводять уроки з використанням ІКТ, виховні заходи.
Вита7.jpg
Використовуючи ІКТ на своїх уроках, вчителі намагаються не тільки надати учням необхідну суму знань, а і розвинути їхні здібності та пробудити цікавість до навчання.

Вита6.jpg

Режим роботи кабінету «ІКТ»

Вита8.png

Виховна роботаВ школі створена модель компетентного випускника“Я - особистість”

Очікувані результати

Введення проблематики формування та розвитку життєвої компетентності до планів роботи вчителів.
Оволодіння випускниками знаннями, вміннями, навичками і технологіями формування та розвитку життєвої компетентності в головних сферах життя.
Формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ в макросоціумі.
Реалізація творчого потенціалу випускників.
Створення умов для самореалізації в суспільно значущій діяльності та залучення випускників до активної участі в державотворчих процесах України.
Розвиток в учнівської молоді рефлексії, навичок планування, чіткої мети.
Вита9.png
В нашій школа діє організація „Веселкова країна”, яка об’єднує учнів 2-11 класів. У кожній співдружності 2-4 класів є галстуки, колір яких має значення і є одним із кольорів веселки. Кожен рік у жовтні проводиться урочиста лінійка Присвячена посвяченню 2-го класників до „Веселкової країни”, у якій беруть учні 2-4 класів. Діяльність організації в школі сприяє згуртованості шкільного колективу.
Девіз організації:„Промінь з променем склади – сонечко засвітить. Всім від нас іде тепло: дорослим і дітям” Вита10.jpg

Щорічні дні “Довкілля”

Шкільне подвір’я прикрашають квіти, навколо школи піднімається садок фруктових дерев - це результат щорічних днів “Довкілля” та роботи всіх співробітників школи. Така діяльність сприяє екологічному, трудовому вихованню дітей.
Example.jpg

Адреса школи

71700, Запорізька область, м.Токмак, вул. Пролетарська, 7

тел. 8(06178)2-13-45,8(06178)4-39-42 --Capricorn 17:48, 2 июня 2009 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.