Участник:Stadnichenko

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Науково-методична діяльність)
(Науково-методична діяльність)
Строка 26: Строка 26:
===Науково-методична діяльність===
===Науково-методична діяльність===
-
Інноваційні технології навчання та викладання в школі
+
[[Інноваційні технології навчання та викладання в школі]]
-
 
+
-
Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо  лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій.
+
-
Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань,  здібностей тощо.
+
-
Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлен¬ня існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та  статистичності. Широкого поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40-х рр. і був пов'язаний із застосуванням нових  засобів навчання. У 60-х рр. поняття "технологія освіти" розглядалося під кутом  зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.
+
-
Отже, "інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система ґрунтується  на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з  ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо.
+
-
Педагогічна технологія - це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Найбільш поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи.
+
-
Прибічники когнітивного підходу вважають головним у навчанні розвиток мислення та пам'яті учнів, інтелектуальних умінь, як-от: абстрагування,  аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, оцінювання, теоретичні міркування, тобто таких, що дають можливість розв'язати висунуту проблему.
+
-
Послідовники гуманістичного підходу спираються на "Я - концепцію" і  відстоюють право учнів самостійно обирати мету, формувати власні проблеми, заглиблюватись у суб'єктивний досвід та прогнозувати його наслідки.
+
-
Звідси ідеї "активного навчання", "безпосереднього досвіду", "персоналізації знань", "права учня на турботу та увагу", "необхідність створення атмосфери відвертості та взаєморозуміння". Згідно з таким підходом' змінюється  зміст навчання, програма складається відповідно до потреб та інтересів учнів; навчальний процес структурується на солідарній основі; вчитель виконує роль консультанта та джерела знань, а не контролера; бали виставляються тільки за бажанням учнів; постійно існує вибір пізнавальної альтернативи, а сутність навчання зводиться до накопичення суб'єктивного досвіду.
+
-
Важко довести перевагу або ефективність того чи іншого підходу, стилю, ме¬тоду, тому нормальним є наявність плюралізму в підході до нових технологій.
+
-
Зважаючи на минулі авторитарні підходи, сучасне навчання в школах України тяжіє до когнітивного. Тому творчо працюючих педагогів цікавить усе, що пов'язано з гуманізацією освіти.
+
-
Часто нові педагогічні технології ведуть до відмови від класно-урочної системи: поділ учнів не за віком, а за рівнем розвитку; організація навчання методом  проектів; робота учнів за программою; спільний звіт; школа з центрами за інтере¬сами; робота вчителя з великими (60-150 учнів) та малими (2-5 учнів) групами; викладання матеріалу блоками.
+
===Позаурочна діяльність===
===Позаурочна діяльність===

Версия 14:36, 29 февраля 2012

тренинг 2012

Содержание

Особисті дані

Стадніченко Надія Сергіївна

Місце роботи: Оріхівська ЗОШ І-ІІ ступенів №3


Посада: Вчитель математики

Освіта: вища, Пермский педагогичний інститут, 1978р.

Стаж: загальний - 34 р., педагогичний - 29 р.

Електронна пошта:stadnichenko48@gmail.com

Професійна діяльність

Учитель математики

Методичне об'єднання вчителів математики Оріхівського району

Результати педагогичної діяльності

Науково-методична діяльність

Інноваційні технології навчання та викладання в школі

Позаурочна діяльність

Учитель інформатики

Робота на тренінгі Веб 2.0

Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів математики, ЗОІППО, лютий 2012


фотоальбом Симетрія в природі

ролик Геометрия Вселенной

The media player is loading...

блог-портфоліо вчителя математики

закладки в групі "Учитель математики"

Мої закладки

Календарь курсов

Проект "Любовь - это..."

Карта знань

Карта знань з теми "Математика 5 клас (програма)"

Карта знань.jpg

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.