2011-2012 В любом месте хорошо вместе

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Дистанційне навчання)
Строка 1: Строка 1:
-
==Про проект==
+
=О проекте=
-
==Нормативна база==
+
=Нормативная база=
*[http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/25_06/1_9_493.doc Лист МОНмолодьспорт N 1/9-493 від 24.06.2011. Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій]
*[http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/25_06/1_9_493.doc Лист МОНмолодьспорт N 1/9-493 від 24.06.2011. Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій]
*[http://leader.ciit.zp.ua/files/comp/2011/progr_100.doc ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою КабМіну України від 13 квітня 2011 р. N 494]
*[http://leader.ciit.zp.ua/files/comp/2011/progr_100.doc ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою КабМіну України від 13 квітня 2011 р. N 494]
Строка 8: Строка 8:
*[http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2011/nakaz_536.doc Наказ ОблУОН ЗОДА від 12.07.2011 №536 Про продовження реалізації Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ- компетентності вчителів»]
*[http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2011/nakaz_536.doc Наказ ОблУОН ЗОДА від 12.07.2011 №536 Про продовження реалізації Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ- компетентності вчителів»]
-
==Дистанційне навчання==
+
=Онлайн-обучение=
-
*З метою навчання учасників новітнім технологіям Веб 2.0 в термін з жовтня по грудень 2011 року провести  серію майстер-класів. Кожний майстер-клас цієї серії повинен передувати відповідному конкретному конкурсу та враховувати  його спеціалізацію
+
*С целью обучения участников технологиям Веб 2.0 с октября по декабрь 2011 года будет проводиться серия мастер-классов и онлайн-консультаций. Каждый мастер-класс этой серии будет проводиться перед объявлением соответствующего конкурса и учитывать его специализацию
-
*Форма навчання: дистанційний майстер-клас з додатковим он-лайн консультуванням.
+
*Мастер-классы будут проводиться на базе ПО Skype. Также на базе Skype будет организовано онлайн-консультирование.
-
*Платформа для навчання: Запорізька Вікі (http://wiki.ciit.zp.ua)
+
*Платформа для обучения: Запорожская Вики (http://wiki.ciit.zp.ua)
-
*Програмне забезпечення для участі: Skype
+
*Тренеры: Телятник К.В., методист Центра информатики и информационных технологий; Сокол И.Н., методист Центра информатики и информационных технологий.
-
*Тренери: Телятник К.В., методист Центру інформатики та інформаційних технологій; Сокол І.М., методист Центру інформатики та інформаційних технологій.
+
*Для участия педагогических работников мастер-классе ответственному за информатизацию необходимо подавать заявки на электронный адрес Центра информатики и информационных технологий (ciit_zp@mail.ru) до 15 числа каждого месяца, предшествующего обучению. В заявке следует указать: ФИО участника (полностью), место работы, должность, контактные телефоны, индивидуальный электронный адрес учителя, skype-логин, название мастер-класса, імя участника (логин) на ЗапоВики.
-
*Для включення педагогічних працівників до участі у майстер-класі відповідальному за інформатизацію необхідно подати заяву на електрону адресу Центру інформатики та інформаційних технологій (ciit_zp@mail.ru) згідно графіку (додаток 2). В заяві вказати: ПІП учасника (повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, індивідуальну електронну адресу вчителя, skype-логін, назву майстер-класу, ім’я учасника (логін) на ЗапоВікі.
+
*Даты и время проведения мастер-классов будут сообщаться соответствующими электронными письмами организаторов Конкурса на электронные адреса отделов (управлений) образования и индивидуальные адреса учителей-участников, а также объявляться на ЗапоВики.  
-
*Про дати та час проведення майстер-класів буде повідомлено відповідними електронними листами організаторів Конкурсу на електронні адреси відділів (управлінь) освіти та індивідуальні адреси вчителів-учасників, а також оголошено на ЗапоВікі.  
+
*Для участия в онлайн мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться на портале ЗапоВики (http://wiki.ciit.zp.ua).
-
*Для участі в дистанційному майстер-класі необхідно заздалегідь зареєструватись на порталі Запорізька Вікі (http://wiki.ciit.zp.ua).
+
[[Правила регистрации на ЗапоВики]]
[[Правила регистрации на ЗапоВики]]
-
*Додаткове навчання не є необхідною чи достатньою умовою для участі в конкурсах Року (за виключенням конкурсу проектів за програмою Інтел), якщо учасник має достатні (за власним визначенням) ІТ-навички.
+
*Дополнительное обучение не является необходимым или достаточным условием для участия в конкурсах Года (за исключением конкурса проектов по программе Интел), если участник обладает достаточными (по собственному мнению) ИКТ-навыками.
-
''Жовтень:''<br>
+
''Октябрь:''<br>
-
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Робота з блогами" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
+
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Робота з блогами" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"|Онлайн мастер-класс по теме "Работа с блогами" в программе Года с информационными технологиями "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
-
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Особливості створення презентацій та їх розміщення в Інтернеті" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
+
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Особливості створення презентацій та їх розміщення в Інтернеті" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"|Онлайн мастер-класс по теме "Особенности создания презентаций и их размещения в Интернете" в программе Года с информационными технологиями "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
-
''Листопад:''<br>
+
''Ноябрь:''<br>
-
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Створення та розміщення в мережі Інтернет відеороликів" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
+
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Створення та розміщення в мережі Інтернет відеороликів" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"|Онлайн мастер-класс по теме "Создание и размещение в Сети видеороликов" в программе Года с информационными технологиями "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
-
''Грудень:''<br>
+
''Декабрь:''<br>
-
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Робота на ЗапоВікі. Особливості створення Вікі-статей" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
+
*[[Дистанційний майстер-клас за темою "Робота на ЗапоВікі. Особливості створення Вікі-статей" в рамках Року "В любом месте хорошо вместе"|Онлайн мастер-класс по теме "Работа на ЗапоВики. Особенности создания Вики-статей" в программе Года с информационными технологиями "В любом месте хорошо вместе"]]<br>
-
==Заходи==
+
=Мероприятия=
-
Вересень:
+
Сентябрь:
-
Жовтень:
+
Октябрь:
-
Листопад:
+
Ноябрь:
-
Грудень:
+
Декабрь:
-
Січень:
+
Январь:
-
Лютий:
+
Февраль:
-
Березень:
+
Март:
-
Квітень:
+
Апрель:
-
Травень:
+
Май:
-
==Консультації, допомога==
+
=Консультации, помощь=
-
*[[Участник:Dominic28|Сокол Ирина]], адміністратор ЗапоВікі, методист центру інформатики та інформаційних технологій
+
*[[Участник:Dominic28|Сокол Ирина Николаевна]], администратор ЗапоВики, методист центра информатики и информационных технологий в образовании<br>
E-mail: dominic28@yandex.ru <br>
E-mail: dominic28@yandex.ru <br>
Тел.раб.: 2363099<br>
Тел.раб.: 2363099<br>
-
*[[Участник:Aviket|Телятник К.В.]], методист центру інформатики та інформаційних технологій
+
*[[Участник:Aviket|Телятник Кира Валентиновна]], методист центра информатики и информационных технологий в образовании<br>
E-mail: telyatnik-k@rambler.ru, avikett@gmail.com <br>
E-mail: telyatnik-k@rambler.ru, avikett@gmail.com <br>
Тел.раб.: 2363099<br>
Тел.раб.: 2363099<br>
-
*Склярова Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент
+
*Склярова Ирина Александровна, к.п.н., доцент<br>
-
Кафедра дидактики та методик навчання природно-математичних дисциплін
+
Кафедра дидактики и методик обучения естественно-математических дисциплин <br>
тел. 8-061-236-30-96.
тел. 8-061-236-30-96.
-
*Корицька Галина Романівна, к.філолог.н., доцент, Захарчук Оксана Володимирівна, ст. викладач
+
*Корицкая Галина Романовна, к.филолог.н., доцент, <br> Захарчук Оксана Владимировна, ст. преподаватель
-
Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін
+
Кафедра философии и общественно-гуманитарных дисциплин<br>
тел. 8-061-222-25-82.
тел. 8-061-222-25-82.
-
*Аксьонова Олена Петрівна, к.п.н., доцент, Миронюк Олена Іванівна; ст. викладач
+
*Аксёнова Елена Петровна, к.п.н., доцент, <br> Миронюк Елена Ивановна; ст. преподаватель<br>
-
Кафедра фізичної культури та спорту
+
Кафедра физической культуры и спорта <br>
тел.8-061-233-40-53;
тел.8-061-233-40-53;
-
*Гура Світлана Павлівна ст. викладач
+
*Гура Светлана Павловна, ст. преподаватель<br>
-
Кафедра теорії та методики виховання
+
Кафедра теории и методики воспитания<br>
тел. 8-061-233-51-75.
тел. 8-061-233-51-75.
-
*Сіра Людмила Яківна, методист., Ушакова Галина Романівна, методист, Халемендик Надія Павлівна, методист
+
*Серая Людмила Яковлевна, методист, Ушакова Галина Романовна, методист, Халемендик Надежда Павловна, методист
-
Науково-методичний центр КЗ «ЗОАППО» ЗОР
+
Научно-методический центр КУ «ЗОАППО» ЗОС
-
==Ресурси==
+
==Ресурсы==
*[http://ru.wikibooks.org/wiki/Вики Викиучебник]  
*[http://ru.wikibooks.org/wiki/Вики Викиучебник]  
*[[Ошибки в ЗапоВики]]
*[[Ошибки в ЗапоВики]]

Версия 07:23, 5 сентября 2011

Содержание

О проекте

Нормативная база

Онлайн-обучение

 • С целью обучения участников технологиям Веб 2.0 с октября по декабрь 2011 года будет проводиться серия мастер-классов и онлайн-консультаций. Каждый мастер-класс этой серии будет проводиться перед объявлением соответствующего конкурса и учитывать его специализацию
 • Мастер-классы будут проводиться на базе ПО Skype. Также на базе Skype будет организовано онлайн-консультирование.
 • Платформа для обучения: Запорожская Вики (http://wiki.ciit.zp.ua)
 • Тренеры: Телятник К.В., методист Центра информатики и информационных технологий; Сокол И.Н., методист Центра информатики и информационных технологий.
 • Для участия педагогических работников мастер-классе ответственному за информатизацию необходимо подавать заявки на электронный адрес Центра информатики и информационных технологий (ciit_zp@mail.ru) до 15 числа каждого месяца, предшествующего обучению. В заявке следует указать: ФИО участника (полностью), место работы, должность, контактные телефоны, индивидуальный электронный адрес учителя, skype-логин, название мастер-класса, імя участника (логин) на ЗапоВики.
 • Даты и время проведения мастер-классов будут сообщаться соответствующими электронными письмами организаторов Конкурса на электронные адреса отделов (управлений) образования и индивидуальные адреса учителей-участников, а также объявляться на ЗапоВики.
 • Для участия в онлайн мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться на портале ЗапоВики (http://wiki.ciit.zp.ua).

Правила регистрации на ЗапоВики

 • Дополнительное обучение не является необходимым или достаточным условием для участия в конкурсах Года (за исключением конкурса проектов по программе Интел), если участник обладает достаточными (по собственному мнению) ИКТ-навыками.

Октябрь:

Ноябрь:

Декабрь:

Мероприятия

Сентябрь:

Октябрь:

Ноябрь:

Декабрь:

Январь:

Февраль:

Март:

Апрель:

Май:


Консультации, помощь

 • Сокол Ирина Николаевна, администратор ЗапоВики, методист центра информатики и информационных технологий в образовании

E-mail: dominic28@yandex.ru
Тел.раб.: 2363099

E-mail: telyatnik-k@rambler.ru, avikett@gmail.com
Тел.раб.: 2363099

 • Склярова Ирина Александровна, к.п.н., доцент

Кафедра дидактики и методик обучения естественно-математических дисциплин
тел. 8-061-236-30-96.

 • Корицкая Галина Романовна, к.филолог.н., доцент,
  Захарчук Оксана Владимировна, ст. преподаватель

Кафедра философии и общественно-гуманитарных дисциплин
тел. 8-061-222-25-82.

 • Аксёнова Елена Петровна, к.п.н., доцент,
  Миронюк Елена Ивановна; ст. преподаватель

Кафедра физической культуры и спорта
тел.8-061-233-40-53;

 • Гура Светлана Павловна, ст. преподаватель

Кафедра теории и методики воспитания
тел. 8-061-233-51-75.

 • Серая Людмила Яковлевна, методист, Ушакова Галина Романовна, методист, Халемендик Надежда Павловна, методист

Научно-методический центр КУ «ЗОАППО» ЗОС


Ресурсы

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.